Stavba online 10.díl – skladba podlah

S koncem minulého roku jsme opustili práce na exteriéru stavby a s novým rokem se vrhli na interiéry. Čeká nás zateplení podlahy, veškeré instalace, omítky, sádrokartonový podhled a spousta dalšího než budeme moci říct „ Je hotovo“.

Práce v interiéru jsou tak trochu nevděčné v tom, že na stavbě strávíte celý den a nikde to není moc vidět. Je to i jedna z iluzí stavebníků – dům zvenku vypadá jako téměř hotový a říkáte si, že za pár týdnů se budete stěhovat. Ve výsledku jsou to ještě měsíce dřiny a stejný čas ne-li delší, který jste strávili na hrubé stavbě, je potřeba věnovat interiéru domu.

Začíná se hrubými pracemi a to je skladba podlahy a vyzdění vnitřních příček.

založení interiérových příček

založení interiérových příček

Prvním krokem je plošné navaření hydroizolace. Ta se napojuje na hydroizolační pásy, které jsme pokládali na základovou desku pod nosné zdi domu. Napojení hydroizolace není nic složitého. Asfaltový pás se nahřeje plamenem a s přesahem se jednotlivé pásy spojí. Je však potřeba dělat tuto práci pečlivě, aby v hydroizolační vrstvě nevznikly prostupy, kterými by do domu vnikala vlhkost a radon.

Následně jsme založili všechny interiérové příčky, tak abychom mohli dokončit skladbu podlahy. Je možné vyzdít celé příčky najednou a teprve poté realizovat podlahy nebo je jen založit a teprve po dokončení podlahy vyzdít kompletně. Záleží jen na tom, jak potřebujete, aby vám jednotlivé práce navazovali a neměli jste zbytečné časové prodlevy. Je potřeba počítat s pár dny, kdy není možné po podlaze chodit, než dostatečně vyschne vrchní betonová stěrka na podlaze.

tepelná izolace s dilatační spárou I.

tepelná izolace s dilatační spárou I.

tepelná izolace s dilatační spárou II.

tepelná izolace s dilatační spárou II.

Pro tepelné odizolování základové desky jsme použili podlahový polystyren o síle 80mm a okolo obvodu každé místnosti samostatný vyvýšený sokl o síle 20mm. Tento sokl plní úlohu dilatační spáry, betonová deska se tak může pohybovat a není pevně spojena se zdmi místností.

připraveno k zalití betonem

připraveno k zalití betonem

skladba podlahy v řezu

skladba podlahy v řezu

Na připravenou tepelnou izolaci jsme vylili vrchní vrstvu podlahy – podkladový beton o síle 70 mm. U této vrstvy je důležité hlídat její rovinnost. Na podkladový beton přijde před pokládkou finální podlahové krytiny vrstva samonivelační stěrky, tak aby se zajistila absolutní rovinnost podkladu.

hotová podlaha

hotová podlaha II.

kanál pro rozvody inž. sítí

Betonová deska není v místnostech vylita celoplošně. V místech tomu určených v projektové dokumentaci jsme vytvořili „kanály“, kterými budou do místností přivedeny rozvody vody, odpadu, topení a elektřiny.

O rozvodech inženýrských sítí bude hned příští článek.

autor článku: Monika Kořínková

3 Komentáře

Napište komentář

* Povinné údaje