Stavba online 4.díl – Založení obvodových zdí a zdící materiál

Po vylití základové desky a jejím dokončení je nutné nechat beton vyzrát. Zpravidla se doporučují 3-4 týdny, po kterých je beton již natolik vyzrálý, že je možné na základovou desku začít stavět samotnou nosnou konstrukci.

V období zrání betonu je třeba v horkém počasí povrch základové desky kropit vodou a tak zvlhčovat, protože v případě příliš rychlého vysychání betonu hrozí jeho zpráchnivění a tím znehodnocení.

penetrační nátěr

Na naší stavbě uběhly 3 týdny a začínáme se pouštět do dalších kroků. Prvním je penetrování základové desky v místech základových pasů (tj. v místech, kde bude nosná konstrukce domu). Asfaltový penetrační nátěr slouží k tomu, aby pásy izolace( viz. další odstavec) přilnuly k betonu základové desky. Penetrace se nanáší válečkem.

Na penetrovanou základovou desku se pokládají a navařují asfaltové izolační pásy. Asfaltové izolační pásy plní dvě funkce – protiradonovou izolaci a hydroizolaci.

Dle radonového měření spadá naše lokalita do středně zatížené oblasti radonem ( jedná se o nejobvyklejší radonový index v ČR ) a použité izolační pásy zabrání šíření radonu do nemovitosti.

asfaltové izolační pásy

Zároveň plní asfaltové pásy funkci hydroizolace, to znamená, že zabraňují stavební konstrukci v natahování vlhkosti od základů.

Asfaltové pásy jsou celoplošně položeny a navařeny s přesahy min.100mm na vnitřních stranách základové desky. Šířka použitého nosného zdiva je 375mm a asfaltové pásy jsme pokládali o šířce 500mm. Je to z toho důvodu, aby po vyzdění nosných konstrukcí zůstal směrem do interiéru domu dostatečně široký pás, který bude následně spojen s asfaltovými pásy položenými uvnitř domu. Tak vznikne izolační vrstva, která bude nemovitost chránit před vlhkostí a radonovým zářením.

geotextilie

Na navařené asfaltové pásy jsme položili geotextilii, která zabraňuje protržení či jakémukoliv poškození izolačních pásů.

Po této přípravě začíná vyzdívání samotné nosné konstrukce domu. Začínáme založením rohů ( opět s pomocí rotačního nivelačního přístroje) a položením první řady tvárnic. Založení stavby děláme opravdu důkladně, od ní se pak budou odvíjet další práce. Hlídáme úhlopříčky, výšku a přesnost založení.

založení rohu

první řada v maltovém loži

První řada tvárnic je ukládána do maltového lože. Pro stavební nováčky – malta je směs hašeného vápna, písku, cementu a vody. Maltové lože umožňuje vyrovnat výšku první řady tvárnic a její perfektní založení. Další řady tvárnic jsou mezi sebou spojovány tenkovrstvým lepidlem, které je součástí uceleného zdícího systému.

Zdící systém Porfix

Následující odstavce a vlastně celý seriál nejsou v žádném případě reklamou na jakékoliv výrobky či dodavatele. Považuji však za nutné a pro názornost nezbytné popisovat konkrétní materiály. Proto zmiňuji, co reálně používáme a proč. Stejně tak je to i se zdícím systémem od českého výrobce Porfix.

porfix

Porfix je komplexní stavební systém počínající tvárnicemi, přes překlady, věncové tvarovky, nosníky až po příčkovky a další prvky. S pórobetonovými tvárnicemi se dobře pracuje pro jejich lehkost ( poměrně velké tvárnice značně urychlují výstavbu), mají pero a drážku a kapsu pro snadnou manipulaci. Umožňují přesné zdění, kompaktnost stěny a tím eliminují vznik tepelných mostů na vnější obálce domu. Jejich rozměry se jednoduše upravují řezáním, dobře se do nich frézují drážky pro rozvody elektra a vody a celkově se s nimi pěkně pracuje.

Nepříjemná je jen zvýšená prašnost materiálu při řezání a frézování. U pórobetonu také přichází často na přetřes jeho nezávadnost, protože je k jeho výrobě používán popílek z tepelných elektráren. Tvárnice jsou pravidelně testovány a nezávislí odborníci ze Státního zdravotního ústavu deklarují stoprocentní nezávadnost PORFIXu pro jakékoliv použití v interiérech budov.

první řada tvárnic

S tvárnicemi se lépe pracuje, pokud se nechají po dodání na stavbu vyschnout. Pravidelně jsou dodávány doslova „nacucané vodou“, ale po odstranění obalu již za pár dní vyschnou a manipulace s nimi není složitá ani pro lehčí váhy.

A jak na tom jsou s tepelně izolačními vlastnostmi?

Výrobce udává hodnoty tepelného odporu, které s velkou rezervou splňují normou doporučené hodnoty a uvádí, že obvodové zdi z těchto tvárnic není potřeba zateplovat.

S tímto tvrzením nesouhlasím. Nosný materiál používáme vždy s ohledem na jeho nosné vlastnosti a efektivnost výstavby a tepelně izolační vlastnosti považujeme za druhotné. Ceny energií budou růst a investice do zateplení se 100% vyplatí. Proto naše domy vždy dodatečně zateplujeme a ani v tomto případě to nebude jinak.

V příštím článku se na stavbu vrátíme poté, co budou nosné zdi téměř hotové a ukážu vám, jak vypadá věnec a krov.

autor článku: Monika Kořínková

3 Komentáře

Napište komentář

* Povinné údaje