V kostce

Když jsem BVK na podzim 2013 zakládala, měla jsem v hlavě sen o portálu, který sdružuje ty nejlepší, co se bydlení v tom našem českém rybníčku věnují. Měla jsem před očima obraz webu, kde se odborníci s velkým O, ti kteří svou práci milují a dělají ji sakra dobře, budou dělit o to, co vědí, budou to předávat dál a budou tak kultivovat, vzdělávat a zlepšovat úroveň bydlení v naší kotlině. Budou předávat svou vášeň a nadšení a vznikne tak tým světlonošů, díky kterým se bude povědomí o tom, jak dobře ( pozor, ne draze) bydlet, žít a vytvářet skutečné domovy, šířit.

Leč, nefungovalo to dlouho a já zůstala bojovníkem samotným.  Rozhodla jsem se, nevzdat to a pokračovat. Jsem pozorovatel, mám dvě oči ke koukání, dvě uši k naslouchání, dvě ruce k ťukání do klávesnice, čelo s hlubokou rýhou od přemýšlení, ústa s někdy ostrým jazykem, jindy usměvavá a laskavá. A přestože mám ráda spolupráci v týmu a vzájemné obohacování, ještě důležitější je pro mne svoboda a volnost. Má i kohokoliv jiného.

Dál naplňuju svůj záměr a svou vizi. Dávám ze sebe to nejlepší. Beru uvnitř a říkám, co si myslím.

A takový je i můj blog. Je to moje vidění bydlení, architektury, parádiček okolo, udržitelnosti a konzumního jančení. Je to moje vidění světa, můj život a moje oslavy i neúspěchy.

Z původního záměru portálu velikého a širokého se stal osobní blog – užší, zato hlubší. Jsem za to nakonec ráda. Dělám svou práci poctivě, stojím si za ní a mám potřebu ukázat, že to jde. Jde to dělat věci 100%, s nadšením, často s odříkáním, někdy trpět a pochybovat. Ale stojí to za to.

Budu ráda, když půjdete tou cestou se mnou. Budu ráda, když vás budu inspirovat v bydlení, v životě, v životním stylu, v čemkoli. Jasně, že v pozitivním slova smyslu. A budu ráda za vaše připomínky, kritiku, pochvaly a poklepání na rameno. Protože tím zase inspirujete vy mě. Díky.

Spolupráce

Jsem vždy nadšená, když potkám lidi, kteří jsou pro svou práci zapálení, je pro ně radostí a nabíjí je energií. Mým cílem je zveřejňovat články těch, kteří jsou v tom, co dělají, dobří a dokážou být inspirací a pomocnou rukou pro všechny, kteří  se zajímají o bydlení, architekturu, design nebo hledají praktické informace spojené s pořízením, financováním či stavbou nemovitosti.

Jestli máte to, co děláte, rádi, sdílíte stejné hodnoty jako já, máte upřímný zájem kultivovat české prostředí a přispět svou nepatrnou měrou k lepšímu světu a životu, pak mi napište. Bude mi ctí váš článek publikovat i jinak spolupracovat.

Jestli si však chcete jen udělat PR, urvat pár dalších duší do své sbírky, předvést své ego nebo dokonce neurvale prodávat něco, co není kvalitní a poctivé, zapomeňte, že bych kdy měla zájem. Tudy má cesta nevede.

Bydlení v kostce je otevřené všem, kteří jsou ochotni se podělit o své zkušenosti, poznání  a být tak přínosem pro druhé. Bez nároku na odměnu, bez jistoty, že se to vyplatí a bez příslibu čehokoliv. Čistě jen pro ten dobrý pocit užitečnosti a pro radost z dobře vykonané práce.