Ochrana osobních údajů

 

Získávání kontaktních a osobních údajů

Vaše kontaktní a osobní údaje získáváme jedině na základě jejich poskytnutí v rámci registračních formulářů na www.bydlenivkostce.cz Poskytnutí těchto údajů je z Vaší strany dobrovolné.

Zpracování a uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyžádané obchodní komunikace a Vaší identifikace v případě fakturace. Osobní údaje zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje uchováváme v zabezpečených databázích.

Právo na informace

Na požádání Vám sdělíme, zda a jaké konkrétní údaje o Vás uchováváme. V případě, že by údaje nebyly správné, na požádání je opravíme.

Možnost odhlášení

Údaje, které zde poskytujete, slouží k informování o našich službách a činnosti. V případě e-mailové komunikace se můžete z jejího odběru kdykoliv odhlásit. Pokud si to vyžádáte, odstraníme Vaše kontaktní údaje z naší databáze.

Postoupení osobních údajů

Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Cookies

Tyto stránky používají cookies k tomu, aby provozovatel mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Dotazy

Jestliže máte jakýkoli dotaz, můžete nás kontaktovat na tomto e-mailu : info@bydlenivkostce.cz