Stavba online 3.díl – Ztracené bednění a základová deska

V minulém článku jsme skončili u dokončených základových pasů a přípravy na zdění ztraceného bednění. Jak pokračovala stavba dál?

vyzděný obvod domu

ztracené bednění

Ztracené bednění jsou duté betonové tvárnice– stavební systém, který díky zámkům usnadňuje práci a vyzdívání obvodu základové desky je s ním úplná hračka. Pamatujete si na klasické dřevěné bednění stlučené s prkýnek, které se kdysi používalo? Díky bohu za systémy, které jsou dnes, stavba je s nimi mnohem rychlejší a jednodušší.

Založili jsme první řadu bednění. Zakládáme do betonové směsi, kterou zároveň vyrovnáváme rovinnost horní hrany tvárnic a s tím nám opět pomáhá rotační nivelační přístroj. Ocelové tyče zabetonované v základových pasech byly rozmístěny podle délky jednotlivých tvárnic – tak, aby každou tvárnicí procházela 1 tyč. Na tuto první řadu tvárnic jsme po celém obvodu položili a svařili podélnou výztuž z  tyčí z betonářské oceli a s  přesahem nasucho položili druhou řadu tvárnic ( tak aby byly jednotlivé dílce  převázány).

dilatační spára mezi domy

vylité tvárnice bednění

Nakonec se obě řady tvárnic zalévají betonem a je důležité, aby zatekl do všech rohů a koutů, proto se po nalití do tvárnice pěchuje (vibruje). K tomu stačí vhodná dřevěná tyč ( dá se zapůjčit i tzv. vibrační tyč na beton) a pár silných rukou. Betonem se zalívá 2 řada tvárnic zhruba do výšky necelých dvou třetin.

Mezi obě základové desky je vkládán polystyren, který zajišťuje dilatační spáru mezi bytovými jednotkami.

Následuje položení kanalizace uvnitř domu a vyvedení na místech, kde to bude třeba – tj. toaleta, koupelna a kuchyně. Všimněte si, že v projektu jsou všechny tyto provozy kumulovány do jednoho místa v domě, tak aby se minimalizovala jejich délka. Takové umístění šetří materiál při stavbě, kratší délka potrubí je lepší z důvodu případných oprav v budoucnu a mokré provozy umístěné v dispozici pospolu výrazně spoří spotřebu vody a energii na její ohřev.

položení kanalizace

zakončení kanalizace

Po natažení kanalizace a jejím záhozu přichází ke slovu opět bagr, který do vnitřního prostoru navozí tzv. recyklát, směs rozdrcených cihel a betonu. Tento materiál se v několika vrstvách nahutní vibrační deskou až do výše betonu ztuhlého v ztraceném bednění. Poslední vrchní zhutněnou vrstvu tvoří štěrk.

materiál k hutnění

hutnění materiálu

obložení základů polystyrenem

……………………….Na fotografii si všimněte, že vnitřní okraj tvárnic je po nahutnění recyklátu a vrchní vrstvy štěrku ulámán a ocelové tyče ohnuty směrem dovnitř. Zároveň je celý obvod základů obložen extrudovaným polystyrenem, který je znivelován do požadované výšky základové desky a zároveň zajistí její nepromrzání. Nakonec je potřeba navrch položit kari sítě, které po zalití betonem celou základovou desku spojí a zaručí její kompaktnost.

Na závěr se opět betonuje. I nyní jsme použili bagr s míchací lžící a během jediného dne měli základové desky na oba domy vylité.

Rovinnost výsledné základové desky se hlídá pomocí rotačního laseru a dlouhých latí, kterými se přebytečný beton odstraňuje pryč (tzv. se strhává). Zůstává rovný a hladký povrch – absolutně rovná podlaha budoucího domu.

strhávání betonu latí

hotová základová deska

V příštím článku začneme dům stavět do výšky, projdeme založení první řady a povíme si něco o používaném zdícím materiálu.

Autor článku : Monika Kořínková

3 Komentáře

Napište komentář

* Povinné údaje