Stavba online 5.díl – Nosné zdi, překlady a věnec

Na stavbě uběhlo několik týdnů a během této doby vyrostla na základové desce hrubá stavba domu.

Jsou vyzděné veškeré nosné zdi, jak v části domu, kde bude plochá střecha, tak v té, kde bude pultová. Stěna, která je pro oba domy společná, je dvojitá se spárou mezi zdmi. Tato spára je vyplněná izolační vrstvou. Kopírujeme tu stejný princip jako u základové desky, abychom dosáhli absolutního odizolování bytových jednotek a zamezili přenášení vibrací a zvuků.

dilatační spára mezi domy

dilatační spára mezi domy

okenní překlad z prefabrikovaných dílů

okenní překlad z prefabrikovaných dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro vyzdění překladů nad okenními a dveřními otvory jsme použili 2 technologie. Kratší překlady jsme použili prefabrikované, které má PORFIX ve svém systému – jejich výhodou je rychlé uložení a ušetření času s výrobou vlastních překladů. Jejich nevýhodou je velká hmotnost, a přestože se jeden okenní překlad skládá ze tří dílů, každý jeden díl o délce 2,4m váží okolo 140 kg a špatně se s nimi ve výšce manipuluje.

tvárnice ve tvaru U

tvárnice ve tvaru U

Proto jsme pro delší překlady využili tvárnice ve tvaru U. Ty jsme vyskládali na připravené dřevěné podpěry, vložili armaturu dle statického výpočtu a zalili betonem – tím vznikl libovolně dlouhý překlad podle potřeby.

Stejné tvárnice ve tvaru U se používají na vyzdění věnce ( poslední řady tvárnic), který všechny nosné zdi spojí a zajistí jejich stabilitu.

 

věnec na části s plochou střechou

věnec na části s plochou střechou

Nejdříve jsme připravili věnce na části domu s plochou střechou. Všimněte si, že u této části domu je věnec hned nad řadou s překlady, zatímco u části, kde bude pultová střecha, jsou použity ve stejné řadě klasické plné tvárnice. Zde přijde věnec až na tuto řadu a bude v jedné rovině s prefabrikovanými panely, které budou použity na ploché střeše.

 

A jak tedy vypadá vyzdívání věnce?

Není to vůbec složité, jedná se o stejný princip, který jsme použili při vyzdívání ztraceného bednění.

Místo klasických plných cihel, jsme použili na věncovou řadu tvárnice ve tvaru U. Do takto připravené řady jsme vložili připravenou svařenou armaturu a zalili ji betonem. To je vše. Teď jsou nosné zdi svázané.

detail rohu

detail rohu

zdění věnce

zdění věnce

 

 

 

 

 

 

 

 

armatura

armatura

zalití věnce betonem

zalití věnce betonem

 

 

 

 

 

 

Protože tím byla stavba připravena na položení panelů ploché střechy, které byly ještě ve výrobě, pustili jsme se do úprav okolí domu. Usadili a zabetonovali jsme obrubníky, připravili podkladovou vrstvu pod terasu. V místech, kde bude tepelná izolace základů zasypaná ( např. terasa) jsme ji ochránili nopovou folii proti vzlínání vlhkosti. Zároveň jsme kolem domu vytvořili okapový chodník.

okna a dveře připravené k zaměření

okna a dveře připravené k zaměření

nopová folie u terasy

nopová folie u terasy

Také jsme zarovnali veškeré okenní a dveřní otvory a vyplnili je po obvodu izolací. Tak jsou připraveny k zaměření a objednání oken a dveří.

V příštích článcích budeme pokládat panely na plochou část střechy a pokračovat se štíty na části pultové. Už brzy bude dům pod střechou……

autor článku: Monika Kořínková

 

2 Komentáře

Napište komentář

* Povinné údaje