Stavba online 2.díl – Vytyčení a základové pasy

Stavba začíná.

vytyčení

Ale než se vůbec poprvé kopne ( nebo spíš bagr hrábne) do země, je nutné budoucí stavbu vytyčit. Vytyčení běžně předchází skrývka ornice, ale my jsme ji museli udělat až po vylití pasů z důvodu nedostatku místa na pozemku. Geodet tedy přijel a podle projektové dokumentace zaměřil stavbu na pozemku a rohy obvodových zdí vyznačil zatlučenými kolíky. Zároveň jsme vyznačili sprejem na zemi propojením mezi kolíky budoucí obvodové zdi – tady budou základové pasy.

Geodet kromě fyzického vyznačení připraví zároveň vytyčovací dokumentaci – výkres, který mnohé stavební úřady vyžadují při kolaudačním řízení. Je dobré se informovat, jak je to na tom vašem úřadě nebo si geodetickou vytyčovací dokumentaci raději zajistit, abyste se vyvarovali problémům při kolaudaci.

Geodeta budeme potřebovat ještě jednou a to na faktické zaměření stavby, které se provádí po dokončení domu. Na základě tohoto zaměření je dům zanesen do katastru nemovitostí. Všechna dokumentace by měla být totožná – projekt, vytyčení i finální zaměření.

základový pas

základové pasy

A přijíždí bagr. Podle vyznačených kolíků a zakreslených čar vyhrábne obvod domu – základové pasy.

Základové pasy jsou široké 60 cm a hluboké 110 cm. V naší lokalitě je písčitá půda a tak je potřeba mít základové pasy dostatečně hluboké. Do vyhrábnuté základové spáry nesmí napršet a její dno je nutné zhutnit.

zemnící pásky

Ještě předtím než začneme základové pasy zalívat betonem, je potřeba po celém obvodu domu do vyhrábnuté rýhy položit zemnící pásky. Až bude dům stát, tak se na ně napojí hromosvod a uzemnění elektrických rozvodů.

Základové pasy jsme vylévali pomocí bagru s míchací lžící. Míchací lžíce je lžíce se šnekem uvnitř a v té bagrista beton přímo míchá. Do lžíce nabere podíl štěrku, písku, přisype se cement, nalije se voda, lžíce se několikrát otočí a pak bagr vzniklý beton vylije tam, kde je potřeba.

tyče z betonářské oceli

míchací lžíce bagru

…………………………………….Zároveň se do nalitého betonu „napíchají“ tyče z betonářské oceli, díky kterým pak budou pasy připojeny ke ztracenému bednění a základové desce.

Důležité je v této fázi mít připravené průchodky na instalace ( to jsou takové ty červené hadice), kterými je skrze základy následně do domu vedena voda elektřina.

kovový kolíček od geodeta

skrývka zeminy

příprava ztraceného bednění

Po vylití základových pasů, ještě když je beton čerstvý a neztvrdl na kámen, přijede znovu geodet a pomocí malých kovových kolíčků, které do betonu zatluče, vyznačí přesnou polohu domu. V tento moment jsme už měli odhrábnutou i vrchní vrstvu zeminy uvnitř půdorysu domu a okolo obvodových zdí. Tato úrodná vrstva zeminy bude později použita na finální úpravu zahrady.

Ještě než jsme bagristu poslali domů, rozvozil na pozemku palety s tvárnicemi ztraceného bednění – v rozestupech tak, aby byly při vyzdívání v blízkosti pasů a ušetřili zedníkům čas a ruce.

……………………………………………………………………………………………………..

O zdění ztraceného bednění a vylití základové desky bude příští článek.

autor článku : Monika Kořínková

P.S. : Při budování základů je důležitá přesnost. Je nutné hlídat výšku, rovinnost základových pasů a základové desky. K tomu je nepostradatelným pomocníkem rotační nivelační laser.

rotační nivelační přístroj

 

 

3 Komentáře

Napište komentář

* Povinné údaje