Stavba online 14.díl – Fasáda

Na začátku dnešního dílu musím podotknout, že letošní počasí nemaří plány jen zemědělcům, ale i stavebníkům nás nevyjímaje. Koncem června byla fasáda téměř dokončená, jen natáhnout finální omítku, ale došlo na ni až po polovině září. Ne že bychom v těch vedrech nezvládli pracovat venku……..ale technologicky to prostě nejde. Omítka zasychá příliš rychle a výsledek je značně nejistý. Kocoury na zdech rádi nemáme a tak jsme si počkali. Rozhodně ne s rukama v klíně, pracovalo se uvnitř, a proto teď další články pofrčí jak na běžícím páse, materiálu jsou spousty. Ale dnes konečně o té slibované fasádě.

Všechny vnější zdi domu jsme nejdříve zpenetrovali, poté jsme nainstalovali zakládací lišty na ukotvení tepelné izolace. Použili jsme k zateplení standartní bílý polystyren EPS 70 o síle 100mm, této tloušťce tedy odpovídá i zakládací lišta, což je hliníkový profil umístěný na spodní hraně fasády a oddělující ji od základového soklu ( ten je již zateplený z doby budování základových pasů a desky). Zakládací lišta je nakotvená natloukacími hmoždinkami a je velmi důležité, aby byla nainstalována v naprosté rovině, tvoří totiž spodní hranu fasády a každé sebemenší pochybení by bylo ve výsledku hodně patrné.

lepení polystyrenu

lepení polystyrenu

vypěněné spáry

vypěněné spáry

Poté se pomocí lepící pěny v kartuších na zpenetrované zdivo nalepí fasádní polystyren. Začíná se na zakládací liště a postupuje směrem nahoru. Jednotlivé desky polystyrenu je nutné klást tak, aby na sebe spáry nenavazovaly. Případné mezery mezi deskami je potřeba vyplnit nízkoexpanzní pěnou. Poté se fasáda přebrousí hladítkem na polystyren, srovnají se tak všechny nerovnosti navazujících desek. Poté následuje vyvrtání otvorů, do nich se vloží plastový terčík a celá kotva se přichytí skrze dlouhý trn pronikající až do zdiva domu a zajistí důkladné přichycení tepelné izolace na fasádě. Používá se 5 – 6 kotev na jednu desku tj. 0,5m2. Kotva nesmí v žádném případě vystupovat nad polystyren, je zapuštěná – vzniklý důlek se zarovná lepidlem nebo zalepí polystyrenovou zátkou.

V další fázi je nutné celou fasádu natáhnou lepidlem s perlinkou. Postup je shodný jako u vnitřních omítek – lepidlo, vmáčknout perlinku a zase lepidlo. Pořádně přestěrkovat. A až lepidlo po 3-4 dnech zaschne, důkladně celou fasádu přebrousit brusným hladítkem……trochu z toho bolí ruce, jsou to metry a metry. A ještě jednou přestěrkovat lepidlem. Zdá se to nekonečné, ale výsledek stojí za to – je tu naprosto hladká plocha fasády bez nerovností – pokud přece nějaké jsou…….ještě jednou přebrousit.

dokončená tepelná izolace

dokončená tepelná izolace

podklad před penetrac

podklad před penetrací

A znovu celou fasádu dokola zpenetrovat. Barva penetrace je podle doporučení výrobce, tj. odvíjí se od vybrané barvy finální struktury. Penetrujeme světle blok s pultovou střechou a tmavě s rovnou střechou + závětří.

A teprve nyní přichází dlouho očekávané finále = natahování struktury.

Používáme probarvenou silikonovou omítku Weber, na této stavbě zrnitost 2mm, 2 barvy – pro větší blok s pultovou střechou světlejší smetanově bílou, pro menší část s rovnou střechou tmavší tónovanou do hněda.

napojování omítky

napojování omítky

Pro natažení finální omítky je potřeba hodně párů rukou. Určitě to nikdy nezkoušejte ve dvou nebo dokonce sami! Počkejte na ideální počasí – ani zima, ani teplo, bez deště, pozvěte minimálně 4 šikovný strejdy a můžete se do toho s radostí pustit. Jeden omítku míchá a připravuje. Dva natahují horní pás a dva ten spodní. Je to skutečně důležité, protože veškeré spoje je nutné dělat, dokud je struktura mokrá. Jak vám jednou zaschne, je zle – máte na zdi viditelné spoje a vypadá to nehezky. V každé dvojici vždy jeden natahuje omítku ve vrstvě přesně tak na výšku zrna a druhý ji hladítkem „roztáčí“ a sjednocuje. Nezapomíná hladítko stále čistit, aby na fasádě nezůstávaly zaschlé „cucky“. Tady se pečlivost opravdu vyvažuje zlatem. A druhá parta to samé dole, v závěsu za tou první, tak aby stihli hezky propojit oba pásy a smazali do neviditelna spoj. A pozor! Svačinu si dejte, až doděláte celou stěnu pěkně do rohu. Jinak si koledujete o vertikální jizvu od shora až dolů.

zpenetrovaná omítka

zpenetrovaná omítka

dokončená fasáda

dokončená fasáda

Sokl jsme natáhli marmolitem – minerální fasáda – na stejný zpenetrovaný podklad jako u fasády. V místech terasy jsme odřízli nopovou folii ve výšce budoucí dlažby.

A je to. Fasáda je takový mezník každé stavby. Teď už před vámi stojí téměř dokončený dům. Tak jak vypadá teď, bude vypadat další desítky let. Tak ať ten pohled stojí za to!

autor článku: Monika Kořínková

3 Komentáře

  • Můžu se zeptat, proč jste vybrali zrovna pro omítky Weber? Kvalita, cena??

    • Monika Kořínková

      Odpověď Odpovědět 2.10.2016

      Mají kompletní fasádní systém, používáme je již roky a udržují stálou kvalitu. V poměru cena, výkon se nám víc než osvědčily. Dobře se s nimi pracuje.

Napište komentář

* Povinné údaje