Stavba online 7.díl – Plochá střecha – skladba střešního pláště

V předchozím článku Stavby online jsem zdokumentovala stavbu stropní konstrukce u části domu s plochou střechou. V dnešním příspěvku se budu věnovat skladbě střešního pláště této ploché střechy.

U plochých střech je velmi důležité dodržet správně technologické postupy, aby byla výsledná střecha funkční, do domu nezatékalo a strop nepromrzal. Proto jsme věnovali zvýšenou pozornost každému kroku a detailu střešního pláště.

První vrstvou je asfaltová hydroizolace, která slouží jako parozábrana a navařuje se s dostatečnými přesahy na zpenetrovaný povrch střechy. Vytvoří tak celistvou nepropustnou vrstvu.

K dosažení správného sklonu ploché střechy ( 2 cm na 1m) jsme použili tzv. spádové klíny. Jedná se o tepelnou izolaci, která je na zakázku řezána na míru. Její spodní hrana je rovná, ale horní šikmo seříznuta v požadovaném spádu. Na naší střeše je tato první vrstva tepelné izolace v síle od 30mm do 160mm. Spádové klíny se lepí na asfaltovou hydroizolaci polyuretanovou lepící pěnou.

pokládání spádových klínů tepelné izolace

pokládání spádových klínů tepelné izolace

1. vrstva asfaltové hydroizolace

1. vrstva asfaltové hydroizolace

Následně jsme nalepili druhou vrstvu tepelné izolace o síle 200mm. Výsledná síla tepelné izolace na naší ploché střeše je tedy v rozmezí od 230mm do 360mm.

Dešťovou vodu je nutné odvést pryč z vyzděných atik na střechu a tudy následně do okapu. Proto jsme vytvořili u atik také spády pomocí dvou latí, tepelné izolace a OSB desky. Zároveň tak eliminujeme tepelné mosty a promrzání rohů domu. Střecha je nyní kompletně tepelně zaizolovaná.

spádování atiky

spádování atiky

atika - detail

atika – detail

Na nalepenou tepelnou izolaci je nutné před další vrstvou instalovat náběhové klíny, které brání porušení asfaltové hydroizolace ( následující vrstva) v rozích. Zároveň jsme nainstalovali okapové háky na OSB desky, které jsou uchyceny ocelovými šrouby do železobetonového věnce. Pod těmito OSB deskami je také tepelná izolace.

detail rohu - náběhové klíny

detail rohu – náběhové klíny

okapové háky

okapové háky

Další vrstvou je samolepící asfaltová hydroizolace a na ní je natavená ještě vrchní vrstva asfaltové hydroizolace se štěrkovým posypem, který je ochranou proti UV záření. Plochá střecha je v tomto okamžiku hydroizolačně uzavřená.

Finální práce na ploché střeše se týkají oplechování atik, které budeme dělat zároveň s fasádou.

střešní plášť je dokončený

střešní plášť je dokončený

finální vrstva střešního pláště - štěrkový posyp

finální vrstva střešního pláště – štěrkový posyp

Později se k ní tedy vrátím a dokumentaci doplním.

V příštím článku se podíváme na stavbu pultové střechy.

autor článku: Monika Kořínková

4 Komentáře

  • Míra

    Odpověď Odpovědět 24.10.2022

    Dobrý den, na konci 7. dílu uvádíte, že se později vrátíte k detailům dokončení ploché střechy, bohužel jsem již tyto informace nenašel. S pozdravem M.H.

Napište komentář

* Povinné údaje