Stavba online 6.díl – Plochá střecha – panely

V minulém článku stavba pokročila tak, že jsou kompletně vyzděné nosné zdi domů a v tomto a následujících článcích se podíváme na stavbu střech.

Protože náš dvojdům má dva typy střech rovnou a pultovou, budu je dokumentovat každou zvlášť, aby byla jasná návaznost technologického postupu u každé z nich. V praxi na nich pracujeme střídavě, tak, aby na sebe jednotlivé fáze stavby navazovaly.

Ploché střechy jsou v části nad obytným prostorem domu ( kuchyně, jídelna a obývák) a jejich výměra je více než 40m2 ( každá z nich). Při přípravě projektu jsme zvažovali, jakým způsobem střechu realizovat. Nakonec jsme se rozhodli pro panely z předpjatého betonu (spiroll) firmy Goldbeck. Hlavními důvody byla příznivá cena a rychlost provedení .

panely z předpjatého betonu

panely z předpjatého betonu

panely uložené na věnci

panely uložené na věnci

Tyto panely se vyrábí na zakázku, přesně na míru a díky propracované logistice firmy je možné jejich osazení naplánovat přesně tak, jak stavba pokračuje a v okamžiku, kdy je nákladní auto přiveze na stavbu, ukládají se jeřábem již přímo na připravený věnec.

Výška panelů odpovídá výšce tvárnic zdícího systému Porfix. Tím jsme dosáhli zarovnání s věncem nad ložnicovou částí domu. Uložené panely jsme následně obezdili příčkovkou Porfix o šířce 75mm a výšce 250 mm a po zalití betonem vytvořili celistvou stropní desku, na kterou budeme následně pokládat vrstvy střešního pláště. Díky tomu, že spodní hrany panelů jsou přiraženy k sobě a v horní části vzniká prostor na zalití betonem ( zálivková výztuž), celý stropní systém se prováže a zpevní. Tak je dosaženo nosnosti, na kterou je dimenzovaný.

celkový pohled k části, kde bude pultová střecha

celkový pohled k části, kde bude pultová střecha

strop připravený k zalití betonem

strop připravený k zalití betonem

Ještě před pokládkou střešního pláště bylo nutné vyzdít atiky na jižní a severní straně střechy. Atiky jsme vyzdívali vysoké 500mm ( 2 řady tvárnic). Tato výška bude dostatečná na pokládku všech vrstev skladby střechy.

atiky a připravený zpenetrovaný povrch

atiky a připravený zpenetrovaný povrch

Celou plochu střechy jsme natřeli asfaltovou penetrací a připravili tak na instalaci střešního pláště. Na to jaké vrstvy naše plochá střecha má a jak ji udělat, aby byla spolehlivá a dostatečně zaizolovaná, se podíváme již brzy v následujícím článku.

 autor článku: Monika Kořínková

1 Komentář

Napište komentář

* Povinné údaje