Stavební spoření

financování

V dnešním článku se podíváme podrobněji na STAVEBNÍ SPOŘENÍ, které je na našem trhu jedním z nejoblíbenějších a nejstabilnějších finančních produktů.

Jeho historie se u nás datuje již 20 let, jedná se o konzervativní dlouhodobý nástroj na zhodnocení financí.

Stavební spoření je garantovaným finančním produktem a stát reguluje nakládání stavebních spořitelen s úsporami jejich klientů. Stavební spořitelny investují  část klientských úspor, které nejsou použity na úvěry ze stavebního spoření, do pevně úročených cenných papírů a nepřistupují na žádná měnová rizika. Stejně tak je i 100% vkladů pojištěných až do částky odpovídající 100 000 eur, tzn. přibližně 2,5 milionu Kč.

Zároveň na každé rodné číslo stát poskytuje dotaci, neboli STÁTNÍ PODPORU, která v současné době činí 10% z ročního vkladu – maximálně 2.000,-Kč / ročně (odpovídá ročnímu vkladu 20.000,-Kč). Každý klient může mít více smluv, tím se státní podpora „ rozloží“ dle vkladů, od nejstarší po nejmladší, ale v maximální výši Kč 2.000,-. Tato podpora je vázána k minimální době spoření 6 let. V případě ukončení smlouvy v prvních 6-ti letech jsou státní podpory vráceny státu.

Běžným spořicím produktům se stavební spoření vyrovná pevným a trvalým úročením vkladů a celkovým zhodnocením je jednoznačně předčí.

Stavební spoření nefunguje jako běžný či spořící účet, nelze z něj vybírat libovolně vklady. Výběr je vázán výpovědí, finálním ukončením smlouvy. Pro pokračování spoření po výběru, je nutné založit novou smlouvu stavebního spoření.

Stavební spoření je z dlouhodobého hlediska výhodně úročné – úrokové sazby jsou rozdílné u různých bank, době spoření a zvoleném tarifu. Obecně se pohybují od  1% – 2,4% p.a.

Kdo využívá stavebního spoření nejvíce?

Svým konzervativním přístupem, stabilitou a  dlouhodobým zhodnocením je finančním nástrojem, který obsáhne široké spektrum populace. Je vhodný jednoduše pro každého a v každém věku.

DĚTI – stavební spoření je  možností, jak  vytvořit startovní bonus pro své dítě. Nabízí naplánování dlouhodobého spoření, jež je možné využít jak na studia, nebo na rozjezd samostatného bydlení.   Do doby plnoletosti dítěte, je veškerá korespondence a komunikace směrována na zákonného zástupce – rodiče, v případě výpovědi v této době, musí být žádost podepsána a ověřena oběma rodiči a dle nového občanského zákoníku platného od tohoto roku nesmí být ani jeden z rodičů v insolvenci. Po dosažení plnoletosti je smlouva automaticky převedena a adresována na „dítě“, které s ní může jakkoli disponovat.

DŮCHODCI – využití stavebního spoření jako  „spoření si na důchod“ je často využívané. Klient využívá zhodnocení vkladů v  produktivním věku se státní dotací a úrokovým bonusem, s minimální dobou spoření 6-ti let, maximální doba není časově omezena (lze spořit maximálně do výše cílové částky). Použití naspořených financí po ukončení smlouvy není účelové, je možné je použít na cokoliv.

MLADÍ – pro mladé páry či domácnosti je stavební spoření možností, jak si připravit „půdu“  pro následné financování bydlení. V tomto případě klient využívá  naspořené či částečně naspořené smlouvy k žádosti o úvěr či překlenovací úvěr. Naspořené peníze jsou započteny vůči dluhu z úvěru ze stavebního spoření.

KDOKOLIV  – i ten, kdo má volné finanční prostředky a chce si pravidelně spořit, může využít stavebního spoření – jedná se o DLOUHODOBÝ FINANČNÍ PRODUKT s pevnou úrokovou sazbou, která je dána při podpisu smlouvy (součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky) a v případě, že klient sám neprovede změny, není možné tuto úrokovou sazbu ani podmínky ze strany banky měnit. Jedná se tedy o zajištění stabilních podmínek, které jsou nastaveny v okamžiku podpisu smlouvy.

Stavební spoření má i své náklady. Jedním z nich je vstupní poplatek, který je 1% z cílové částky. Cílová částka je jakási hranice naspořených prostředků a bonusů (úroky a státní podpory), kterou si klient určí při založení smlouvy o stavebním spoření. Zároveň má klient povinnost spořit 0,5% z této cílové částky a v průběhu prvních 6 let nesmí cílovou částku přesáhnout.

Vedení účtu stavebního spoření je zpoplatněno ročním poplatkem v řádu stokorun (orientačně se cena pohybuje na ročním poplatku cca 300,-Kč)

V současné době lze v ČR stavební spoření uzavírat u pěti stavebních spořitelen:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

autor článku : Linda Neubauerová

1 Komentář

Napište komentář

* Povinné údaje