Koupě bytu pomocí úvěru ze stavebního spoření – 1.díl

Proces koupě nemovitosti s využitím úvěru ze stavebního spoření má ve většině případů velmi podobný průběh. Protože pro člověka, který si touto zkušeností neprošel, může být na začátku ( někdy i v průběhu) vše hodně nepřehledné, ukážeme si na případové studii, jak konkrétně celý proces probíhá, co obnáší a jaké má návaznosti. Nebojte, nebude to složité…….

 1.    Úžasný byt… Vybrala jsem si byt 3+kk v cihlové bytovce na okraji obce. Okamžitě jsem si domluvila osobní prohlídku bytu a … ano, je to on. Jak ho získat? Mé naspořené finance jsou minimální, ale jsem si jistá, že mé příjmy by měli být pro získání půjčky dostatečné. Kde začít?

 2.    V prvé řadě zpět do realitní kanceláře, kde vše začíná podpisem rezervační smlouvy, která zajistí, že byt nebude již v nabídce a bude pro mne blokován. Součástí rezervační smlouvy je i složení rezervačního poplatku, jehož výše je zpravidla na dohodě obou stran a který řeší pokutu pro případ nedodržení podmínek rezervační smlouvy. Po dobu vyřízení koupě bude v úschově u realitní kanceláře a při platbě odečten z kupní ceny (včetně provize realitní kanceláři), protože je její součástí. Rezervační poplatek je stanoven na 20.000,- Kč,  kupní cena činí  1.500.000,- Kč. Součástí rezervační smlouvy je i dohoda termínu podpisu kupní smlouvy – v mezidobí je nutné vyřídit financování koupě bytu.

 3.     Následuje schůzka s finančním poradcem. Z široké nabídky financování, která zahrnuje jak hypotéku, úvěr, překlenovací úvěr či jejich kombinace, vyhrává úvěr – přesněji překlenovací úvěr ze stavebního spoření.

Stavební spoření jsem uzavírala před rokem a za uplynulé období mám na účtě již něco naspořeno. Nemusím tedy nové spoření zakládat. Založení nové spořící smlouvy sebou nese i své náklady, protože je nutné zaplatit vstupní poplatek, ten činí 1% z cílové částky (podrobněji v článku o stavebním spoření).  Cílová částka se rovná potřebné výši půjčky. Má spořící smlouva má v tuto chvíli cílovou částku 500.000,- Kč a naspořeno 25.000,-Kč, je tedy nutné navýšit cílovou částku na požadovaných 1.500.000,- Kč. Pro mě to znamená výdaj na poplatcích 10.000,- Kč, který bude odúčtován z naspořených peněz, ale smlouva je kompletně připravena k žádosti o překlenovací úvěr.

Překlenovací úvěr  z toho důvodu, že smlouva nesplňuje podmínky pro řádný úvěr ze stavebního spoření (na spořícím účtu není naspořeno dostatečné množství financí) , ale i tak je možné si půjčit na financování bydlení. Vedle spořícího účtu dojde k otevření tzv.  meziúvěrového účtu, ze kterého je čerpána půjčka a za kterou se platí úrok v období využívání tohoto meziúvěrového účtu –  úrok se platí ze všech čerpaných peněz.

Vedle tohoto meziúvěrového účtu běží stále spořící smlouva, na kterou se podle předepsaných splátek spoří a tyto vklady jsou úročeny dle tarifu spoření a po dobu překlenovacího úvěru je sem připisována i státní podpora.  Splátky jsou dány tzv. modelem, který si odsouhlasí klient – vybere ze široké možnosti nabídek – ano, je dána minimální výše splátek, pod které nelze jít, avšak pokud má možnost vyšších splátek, je na něm, jak velké si své měsíční zatížení určí – od jeho výše se odvíjejí i výše úrokových sazeb. Úrokové sazby v překlenovacím – tzv. meziúvěrovém období – jsou vypisovány s určitou dobou platnosti, nejsou vázány na tarify spoření. Je možné se rozhodnout pro fixaci na celé období nebo volit fixaci na omezenou dobu 3 nebo 6 let.

Model na půjčku 1.500.000,- Kč s fixací 3 roky při nabídce úrokové sazby 3,5% vypočítal měsíční zatížení 6.800,- Kč, přičemž částka 2.400,- Kč bude připisována na spořící účet a částka 4.400,- Kč je platba úroku z meziúvěrového účtu. Tato splátka je fixní po dobu prvních 3 let.

Následující období se budou úroky řídit aktuální nabídkou bankovního ústavu až do doby, kdy smlouva splní podmínky pro řádný úvěr. Jakmile přejde smlouva do řádného úvěru, platí úroková sazba dle tarifu, ve kterém je uzavřena (současná nabídka 4,3% pouze z aktuálně dlužné částky) a tento úrok je pevný a neměnný až do konce splacení úvěru. Období meziúvěru bývá při nejnižších vkladech na spořící účet delší nežli období řádného úvěru, ale je možné vkládat i mimořádné vklady a tím si dobu významně zkrátit. V tomto modelu vychází splacení celého dluhu na 31let.

Model na splácení půjčky bych měla.  To je základní kámen financování koupě mého bytu. Domnívám se, že mé současné příjmy budou dostatečné k tomu, abych mohla pravidelně splácet a nedostala se do finančních potíží, ale bude si to myslet i banka? Budu pro ni dostatečně solventní?  Tak o tom už příště……….

 

autor článku: Linda Neubauerová

 

1 Komentář

Napište komentář

* Povinné údaje