Výběr vhodného pozemku – jak to dělali naši předci

5

V první řadě je třeba si uvědomit, že pozemek, který si vyberete, bude po zbytek Vašeho života  místem, kam se budete vracet a kde bude Váš budoucí domov. Z tohoto důvodu je potřeba k tomuto kroku přistupovat s velkými nároky.

Často se totiž stává, že lidé ve snaze co nejdříve zahájit stavbu spěchají, tomuto kroku nevěnují pozornost a pak na konci celého maratonu mají postavený dům, který jim nic neříká, nemají k němu vztah, protože nevědí,  proč jej stavěli a co od něho očekávají. Dům mají, bohužel kolikrát na pozemku, který není pro jejich dům vůbec vhodný, je umístěn proti světovým stranám, je zastíněn mezi  jinými domy nebo mezi neprostupnými stromy nebo je umístěn ve značném  svahu a odvrácený od sluníčka.

Přátelé, tak na takovýto výběr pozemku ihned zapomeňte, nejenže při takovém maratonu nic nenaleznete, ale ještě si přivodíte stres a časový pres.

I výběr vašeho nového stavebního pozemku má svá pravidla, která je třeba si uvědomit a kterých se držet .

Sami si v této chvíli kladete otázku jaká pravidla to jsou a jak se jich držet? Že je sami neznáte? Že nevíte jak začít?

Nevadí.  Já vás těmito pravidly provedu a přesně vám ukážu, jak v několika jednoduchých krocích dosáhnout toho že na konci budete mít jasnou představu, jak má vypadat váš nový pozemek a kde se má nacházet.

Než se společně pustíme do té zábavy, kterou nelze jinak nazvat, protože se skutečně jedná o zábavu, kdy se nestresujete a naopak si sami děláte ucelenou představu, uvedu jeden příklad z praxe.

V jedné malinké vesničce na prahu Šumavy je údolí, ve kterém se rozprostírá nekonečná plocha krásných zdravých polí. Jedna strana údolí je plochou polí odkloněna od sluníčka severně a druhá plocha údolí je zde přikloněna ke slunci celým jižním svahem. Na sklonku zimy a jara je zde jasně vidět, jak je sluníčko a jeho dopad důležité. Na straně, která je sice také pod dopadem sluníčka, ale sluníčko jí jen paprsky bočně pohladí, je podstatně více a déle sněhu než na úbočí, které je natočené směrem k jihu a sluníčko na něj dopadá přímo. Tento rozdíl je znát i v průběhu roku na zrání úrody na těchto svazích. Jižní svah je mnohem dříve zelený a mnohem dříve poskytuje produkty, které na něm také dozrají .  Severní svah tak plodný není.

Tímto příkladem jsem vám chtěl sdělit, jak je velmi důležité při výběru stavebního pozemku dbát na rozložení světových stran.

Obecně totiž platí, že obytné místnosti jako jsou– kuchyně, obývák a místnosti, kde pobýváme během dne –  mají být natočeny tak, aby byly co nejvíce na jih nebo jihozápad. Místnosti jako jsou ložnice a vstup do domu by měli být orientovány na světové strany  jako jsou sever a severozápad nebo severovýchod.

Ideální pozemek je takový pozemek, na který v průběhu celého dne dopadá sluníčko od rána až do večera bez jakéhokoliv omezení.

Již naši moudří předci věděli, jak vybrat vhodný pozemek pro stavbu domu.  V místě kde chtěli postavit dům, do země zarazili kolík. Pak se po určitou dobu chodili na tento kolík dívat a sledovali, jak se sluníčko otáčí kolem tohoto bodu. Tímto skvělým cvičením docílili toho, že následně přesně věděli odkud, v jaké časové ose a v jakém ročním období dopadá sluníčko na tento bod v největší míře.

Následně měli jasno, kam na pozemku vhodně umístit dům a jak jej natočit, aby šlo do domu celý den v maximální míře sluníčko a tím přinášelo užitek i obyvatelům domu.

Já jsem si pozemek pro náš dům vybíral stejným způsobem.

 Zprvu jsem při první návštěvě jednoho vyhlédnutého pozemku  sám sobě říkal :  „Tady slunce svítí a hotovo.“ Jenže jednou jsem na ten samý pozemek přišel kolem 14 hodiny  v zimě a najednou jsem viděl, že pozemek není sice ničím stíněn, ale sluníčko na něj už  tomto čase nesvítí, protože je schované za hřebenem protějšího kopce.  Tehdy mne moudrost našich předků utvrdila v názoru, že na té historce s kolíkem na pozemku něco bude.

Jednou jsem narazil na pozemek, který se rozprostírá nad malým údolím vedle vesničky se třemi stovkami obyvatel, která leží v těsném sousedství patnáctitisícového okresního městečka a je přímo na jižním svahu přímo proti sluníčku. Ve spodní části je lemován neprostupným trním a vším co zde za posledních 50 let svévolně narostlo. Vzal jsem si zmíněný kolík a zatloukl jsem jej do míst, kde jsem viděl v budoucnu stát náš dům.

Několikrát denně jsem se chodil dívat na to, jak kolem kolíku postupuje stín, který obcházel kolík kolem dokola. Vyhradil jsem si dostatek času pro mé sledování a tak jsem sem jezdil nepravidelně a v nepravidelnou hodinu a vždy jsem si udělal poznámku o mé návštěvě,  jak to bylo se sluníčkem a jak dopadal stín. Takto jsem stín a slunce pozoroval i v dalších obdobích podzimu, zimy a jara.  V létě jsem tímto způsobem pozoroval  pozemek už rok a po tomto důkladném pozorování jsem se rozhodl, že  je vhodný pro stavbu našeho rodinného domu.

Mé poznatky se sluníčkem se mi velmi osvědčili v době, kdy jsme s projektantem zakládali a usazovali náš dům na pozemek a natáčeli jsme jej tak, aby dokázal co nejvíce využít tepelných zisků ze sluníčka, ze kterého je dostupná energie pro každého z nás a je zdarma.

Ubezpečuji Vás, že tímto způsobem se dá naplno využít potenciál sluníčka a vy tím uspoříte až 30% nákladů na energie pro vytápění vašeho domu. Mám to vyzkoušené na sobě a své peněžence a dnes vím, že se mi tento postup při výběru pozemku jednoznačně vyplatil.

autor článku: Miloslav Čermák

Napište komentář

* Povinné údaje