Výběr stavebního dozoru

V dnešním článku se budeme zabývat tím, kdo je to dozor stavby, co má v popisu práce a jaká jsou kritéria pro jeho výběr.

Kdo je stavební dozor?

Dozor stavby je člověk, který vám – investorovi hlídá vaše vynaložené investice. Ve zkráceném dialektu stavbařů se mu říká TDI ( technický dozor investora).

Stavební dozor kontroluje, jak stavební firma či řemeslník provádí stavební práce, zda materiály, které používá, jsou certifikované a zda jsou vhodné k tomuto použití tak, aby konečný výsledek a efekt celého díla, které jste si domluvili ve smlouvě o dílo, byl co nejlepší a nejkvalitnější.

Stavební dozor zná přesně projekt a jeho detaily a kontroluje, jestli se používají materiály, které projekt předepisuje.Také kontroluje odchylky od projektu a porovnává realitu s projektem.

Zná harmonogramy a koordinace prací včetně dílčích i konečného termínu. Dokáže na základě svých zkušeností zhodnotit reálnost splnění termínu dodavatele a tím předejít zdržení termínu.

Kritéria pro výběr stavebního dozoru

Při výběru stavebního dozoru se určitě řiďte podle doporučení. Stavební dozor by vám měl doporučit někdo z vašich blízkých či velice dobrých známých, protože tito lidé už s ním měli profesní zkušenost a vědí, jak daný stavební dozor postupuje, jak pracuje, jakým způsobem se chová a mohou tedy posoudit, zda mu můžete věřit.

 Teprve poté se zajímejte o cenu. Cenu si stavební dozor může stanovit dvojím způsobem: buď hodinovou, nebo pomocí procent z celkové ceny díla.

Při výběru stavebního dozoru se zajímejte, jaké má daný člověk praktické zkušenosti a jaké je jeho zaměření. Myslím tím to, že stavební dozor, který je zvyklý dozorovat velké mnohomilionové projekty, by nemusel být vhodný pro dozorování malého útulného rodinného domku. Mnozí stavební dozoři z takto velkých projektů jsou zaměřeni na jiné technologie a postupy. Trvalo by mu se „přizpůsobit“ na daný „malý“ projekt jako je váš domov.

Zajímejte se také, jakým způsobem pracuje. Zeptejte se jej přímo na jeho představu a postup při vaší případné spolupráci. Žádejte vše v detailu popsat. Ptejte se, jak řeší případné potíže se subdodavateli. Jaké používá kontrolní mechanismy. Vyzvěte jej, aby vám předložil svůj plán kontrol v návaznosti na harmonogramu stavby a s tím spojených termínech.

Dbejte na to, aby byl osobně přítomen u všech konstrukcí, které se budou zakrývat a nebude možné je později zkontrolovat. Měl by používat nějaké záznamové zařízení (foťák, kameru) při každé své kontrole. Z těchto kontrol by měl pořizovat záznamy s obrazovou dokumentací. Každá jeho kontrola by měla být zanesena do stavebního deníku, který je nutné vést na každé stavbě.

Moje doporučení

Já osobně doporučuji na stavebním dozoru nešetřit. Pokud tento člověk svému oboru rozumí, dokáže vám uspořit nemalé finanční prostředky, zachránit mnoho a mnoho detailů, které vy nemusíte jako laik postřehnout, a tím pádem vám velkou měrou může přispět k tomu, že nebudete mít žádnou reklamaci na dané dílo.

Stavební dozor by měl tedy figurovat u každé smlouvy o dílo, aby investorovi hlídal správnost stavebního postupu, a tím také vynaložené investice. Pozor ! Stavební dozor musí být zanesen již ve smlouvě o dílo s daným dodavatelem. Pak jej musí dodavatel brát jako zástupce investora a musí reagovat na všechny jeho poznatky a výzvy. Když nebudete mít konkrétní dozor uvedený ve smlouvě, nemusí dodavatel reagovat na jeho podněty jako podněty zástupce investora. Může je vzít v potaz, ale nemusí se jimi řídit.

Věřím, že se teď koukáte na profesi stavebního dozoru jinak a udělali jste si představu, jak vám může takový člověk pomoci.

 autor článku: Miloslav Čermák

Napište komentář

* Povinné údaje