Před koupí starého domu nebo bytu

Před koupí starého domu či bytu byste měli zvážit, jestli vám jeho přestavba přinese očekávaný výsledek. Ne vždy se dá na první pohled velký dům/byt  smysluplně dispozičně upravit a náklady mohou  vyrůst do astronomických čísel.

Životní rodinný styl se v průběhu let značně změnil a dům postavený před padesáti či sto lety zcela jistě nebude vyhovovat dnešním požadavkům na komfort bydlení, zejména co se týká dispozičního řešení a provozu domu. Dnešní domácnosti jsou také jinak technicky vybavené, jiné jsou nároky na počet koupelen, toalet, využití kuchyně, garáže a zázemí domu.

Každodenní život a potřeby spojené s provozem domácnosti jsou velmi individuální a právě těmto individuálním požadavkům by mělo nové funkční uspořádání domu vyhovovat co nejlépe. Proto by měl přestavbu staršího domu navrhnout architekt spolu s dalšími odborníky, kteří najdou nový pohled na nevyhovující dispozici a navrhnou správné technické řešení. Ve většině případů je to složitější a náročnější úkol než projektování  nového domu.

 U rekonstrukcí starších objektů je velice důležité před jakýmkoli architektonickým návrhem provést zaměření a stavebně technický průzkum, na jehož způsobu a kvalitě provedení závisí reálnost, náklady a správný a bezpečný způsob provedení rekonstrukce. Dobře provedený a pečlivý průzkum snižuje riziko nepředvídatelných zjištění při realizaci stavby i riziko nárůstu nákladů při jejich odhalení v průběhu rekonstrukce. Improvizovaná řešení vzniklých problémů v takových případech bývají důvodem podstatného zvýšení nákladů a nižší kvality prováděné stavby.

Zásadním problémem z hlediska dispozičního řešení starších domů, bývá nadbytek komunikačních prostor vyplývající z tehdejšího způsobu života – velká hala se schodištěm, dlouhé chodby, oddělení kuchyně od obytných prostor, množství malých vedlejších provozních místností (například místnost pro služku atd).  Tyto prvky z dnešní architektury zmizely a prostor je využit pro vlastní bydlení. Při vyloučení zbytečných nebo málo využívaných ploch je potom nutné velmi dobře zvažovat správnou polohu všech místností – jejich orientaci ke světovým stranám a vzájemnou návaznost. K šetření prostorem nás dnes vede nejen jiný životní styl, ale hlavně ekonomické důvody. Důležité jsou úspory nejen při samotné stavbě, kde každý ušetřený metr čtvereční značně snižuje pořizovací náklady, ale také náklady na vytápění a provoz domu/bytu.

Další významné omezení v prostorovém využití může znamenat fakt, že ve starších domech bývá většina zdí nosných. Také umístění komínových těles a odpadů bývá hlavně v bytech limitující. Na druhou stranu ve starších objektech bývá světlá výška místností podstatně vyšší než v novostavbách, takže s rozvody sítí se dá celkem dobře vypořádat například zabudováním do zvýšených podlah. Propojení sousedních místností vybouráním otvorů do nosné zdi není levná záležitost. Kromě statického výpočtu odpovídajících překladů nad otvory je zapotřebí také návrh zabezpečení zdi při samotné realizaci. Statik posuzuje možnosti  bourání  vzhledem k celé konstrukci domu. Zdi nad sebou na sebe navazují a vybourání otvoru ve spodním patře má vliv i na konstrukce, které se nacházejí ve vyšších patrech. Stává se, že po vybourání zdánlivě nenosné příčky, začnou sousedům nad vámi praskat zdi a vznikají tak nepříjemné sousedské spory.

Významným plusem pořízení starší nemovitosti může být její lokalita a genius loci daného místa, kdy člověk rád přivře oči nad určitými nedokonalostmi  staršího domu a naučí se s nimi žít. Před koupí staršího domu či bytu vždy dobře zvažujte, zda jsou pro vás finanční a časové náklady přijatelné a zda je vyváží  přidaná historická  hodnota  nemovitosti a příběhy, které v sobě takový  dům či byt nese. Bohužel se nezřídka stává, že díky necitlivé rekonstrukci  se tyto přednosti starších objektů  naprosto vytratí a jsou nenávratně ztraceny.

autor článku : Vítězslav Kořínek

Napište komentář

* Povinné údaje