Venkovský dům – tradiční architektura žije

Již v průběhu studia na fakultě architektury jsem se intenzivně zabýval otázkou katalogové produkce rodinných domů. Mnoho lidí z řad nejenom architektů se o trendu satelitních měst vyjadřuje s notnou dávkou nevole a skepticismu. Vedle pokleslé estetické úrovně trpí satelitní města daleko vážnějšími problémy, jako jsou nedostatečná, či rovnou žádná občanská vybavenost, absence veřejné dopravy  nebo nevhodná lokalizace v krajině.

Rozhodl jsem se, že se nepřidám na stranu nekonstruktivních kritiků a navrhnu řešení, které pomůže vylepšit alespoň estetickou stránku nových rodinných domů. A tak jsem ještě v průběhu studia založil firmu „Venkovský dům“, která se snaží navázat na tradiční a archetypální architektonické formy.

10157277_615567618518790_7441625609309214873_n Dispozice

 Ve spolupráci s dalšími architekty a inženýry jsme navrhli 6 základních typů domů.

Inspirací nám byly především venkovské domy z 19. století, na kterých se nám líbí především jejich vyvážená architektonická forma. Ta je, na rozdíl od dnešní průměrné produkce, v obdivuhodné harmonii se svým okolím, což vytváří daleko hodnotnější prostředí pro život.

10582860_688877327854485_4199513470941416152_oDomy mají jednoduché, ale ekonomické a praktické dispozice, díky kterým je možné dům pořídit i za velice rozumnou cenu. Stačí dodržet pár pravidel, o kterých se zmiňujeme na našem webu.

 Záměrem bylo vytvořit domy, ve kterých se nebude zbytečně plýtvat místem, a které budou přirozeným útočištěm pro své obyvatele. Rozhodně nechceme navrhovat domy jako zlaté klícky, ze kterých nebude mít majitel potřebu vycházet.

 

10704197_696248283784056_2716191030717710121_o Svépomocí

Nikterak neexperimentujeme s novými materiály a držíme se striktně osvědčených konstrukčních forem. Navrhujeme výhradně zděné domy, o kterých si myslíme, že jsou v našem podnebném pásu nejvhodnější.

 Zpravidla volíme keramické tvárnice tloušťky 450 mm, které nepotřebují neprodyšnou obálku z polystyrenu, kterému se snažíme z ekologických a zdravotních důvodů vyhýbat. Také nám velice záleží na tom, aby stavebník měl pokud možno jasný přehled o tom, co se na stavbě děje. Stavba svépomocí je nejekonomičtějším způsobem, jak postavit dům, na což v našich návrzích klademe patřičný důraz.

Knihy

Se zvýšeným zájmem o informace v oblasti staveb a rekonstrukcí domů, jsme se s ostatními lidmi z oboru rozhodli vydat elektronické publikace. Tyto publikace mají ambici připravit stavebníka na různé situace, které ho v průběhu stavby mohou potkat. Informace v těchto knihách obohacujeme o každou novou zkušenost ze staveb, a tak se stávají v podstatě „deníky“ projektu Venkovský dům. Zájem o informace z této oblasti předčil naše očekávání a tak plánujeme do budoucna také vydání tištěných verzí.

10636414_695714483837436_6506449681219002481_o 1401544_695736827168535_309484373494178682_oProjekt Venkovský dům roste každým rokem o nové realizace a nové zkušenosti, které se snažíme zveřejňovat na našem webu www.venkovskydum.cz. Naším cílem je po malých krůčcích postupně navracet české krajině její tradiční tvář, která byla a stále bohužel je mnoha nehospodárnými zásahy silně poškozována.

 autor článku : Vojtěch Valda

Napište komentář

* Povinné údaje