Stavba online 1.díl – Projekt a plán stavby domu

projekty

Co stavíme?

Rodinný přízemní dvojdům – takzvaně bungalov ( ale od standardního pojetí bungalovů, se kterými se setkáváme v českých satelitních výstavbách se značně liší). Protože pracujeme s minimalizací mrtvých prostor, má i tento minimum komunikačních prostor v dispozici a minimální sklon střechy nad ložnicovou částí domu, protože prostor pod střechou stejně nebude využíván. Část domu, kde se nachází hlavní obytný prostor má střechu plochou.

Jedná se o 2 samostatné bytové jednotky, které jsou na severní resp. jižní stěně domu těsně u sebe, ale každá má vlastní zeď i základovou desku. Domy budou stavebně oddělené dilatační spárou, tak aby nedocházelo k nepříjemným přenosům zvuků a vibrací mezi domy.

Jsou projektované na pozemku o výměře 1150 m2 o délce 40 m a šířce 27,5m. Pozemek je podélně rozdělen, tak aby měl každý z domů svou samostatnou zahradu přístupnou z příjezdové komunikace.

E:KEY4Srnojedy.K tunicímmodel.srnojedy.3_1_1_0537.dwg Model ( E:KEY4Srnojedy.K tunicímmodel.srnojedy.3_1_1_0537.dwg Model (

Čemu se musel projekt podřídit?

Samozřejmě stavebním zákonem předepsanými odstupy od hranic pozemku – tj. na severní hraně pozemku je dům umístěn 3 m od hranice pozemku a zároveň byly okenní otvory projektovány v takové ploše, aby vyhověly odstupu z hlediska požárně-bezpečnostního řešení.

Projekt také respektuje regulace zanesené v územním plánu, tj.:

a)      Zachování uliční čáry na jižní straně pozemku – všechny domy při komunikaci ( na jihu od pozemku) jsou vzdáleny od hranice pozemku 5m a tuto vzdálenost je nutné respektovat.

b)      Dodržení max. možné zastavěné plochy pozemkuv tomto případě 25%.

c)       Rodinný dům o max. dvou nadzemních podlažích.

d)      Sedlová nebo valbová střecha se štítem do ulice tento regulativ nám bylo dovoleno porušit a obejít pultovou střechou a menší část domu může mít plochou střechu – úředníci přimhouřili oko…..

Regulativ o šikmých střechách, tak hojně využívaný a argumentující zachováním původní vesnické architektury, je opravdu směšný, zvlášť v lokalitách jako je ta naše. V řadě za naší výstavbou jsou dalších 100 metrů jen kostky z 80.-let – všechny s plochou střechou.

Jak vypadá dispozice?

Oba domy jsou koncipovány jako 4+kk bez garáže – s parkovacím stáním na východní straně pozemku u příjezdové komunikace. Oba domy mají stejnou dispozici, ale liší se mírně výměrou místností – rozdíl je způsoben zachováním pětimetrového odstupu od hranice pozemku na jihu (uliční čára) a tím zmenšení šířky prostoru k zastavění u domu na jižní straně.

Severnější dům A má celkovou výměru 109 m2, jižní B má celkovou výměru 102 m2.

Situování na pozemkuVstupní zádveří je umístěno na východní straně a na něj navazuje komunikační prostor, ze kterého je přístup do všech místností v domě. V první části domu s pultovou střechou jsou ložnice, 2 pokoje, koupelna, toaleta a technická místnost. U všech místností důsledně dbáme na umístění dveří a oken takovým způsobem, aby umožňovaly využít alespoň jednu stěnu po celé šířce místnosti k vybavení úložnými prostory. V dispozici jsou proto pro představu o využitelnosti prostoru ilustrativně zakresleny skříně.

Přímo naproti zádveří je průchodem skrze tuto část přístupný obytný prostor, který má čtvercový půdorys. Na severní stěně je umístěná kuchyně, u západního okna jídelna a na jižní straně obývák, ze kterého je přístup balkonovými dveřmi na terasu.

Jaká úskalí projekt má a jak je řešíme?

Půdorys Z důvodu zachování co největší možné výměry zahrady u 2 přízemních domů na pozemku o výměře1150 m2 bylo nutné přistoupit k variantě dvojdomu. To přineslo pár prohřešků v dispozici, kterých jsme si vědomi a řešíme je tak, abychom jejich dopady zmenšili.

1)      U jižního domu B tak důsledkem společné zdi nemají koupelna a toaleta přívod denního světla. Obě místnosti budou dostatečně odvětrány stropem a skrze půdní prostor. U koupelny jsme se rozhodli použít pro přívod denního světla světlovod, protože považujeme pro komfort bydlení denní svit v koupelně za nutnost.

2)      U severního domu A jsme pro dostatečný přísun slunečního svitu do obýváku z jižní strany, vytvořili venkovní prostor – terasu, tak široký, aby zeď domu B ( v této části plochá střecha) nestínila a nebránila v zimních měsících slunečnímu svitu proniknout dovnitř do domu.

Zároveň tak vznikl příjemný intimní prostor – atrium otevřené do zahrady.

3)      Jižní hrana terasy u domu B je poměrně blízko hranici pozemku – 5m. Od přilehlé komunikace k pozemku je však větší odstup díky zelenému pásu o šířce 7,5 m. Projíždějící auta jsou tedy celkově v přijatelné vzdálenosti. Jakmile budou dokončeny veškeré terénní úpravy, na jižní straně pozemku bude podél plotu vysázen živý plot, který zajistí obyvatelům domu B soukromí a omezí prašnost a hlučnost komunikace.

Jaký je časový plán?

Vzhledem k tomu, že jsme poměrně dlouhou dobu čekali na stavební povolení, začaly i práce na stavbě později, než jsme doufali. Přesto předpokládáme, že na podzim tohoto roku budou domy kompletně dokončené zvenčí, přes zimu je necháme „vymrznout“ a interiéry dokončíme na jaře. V květnu či červnu 2015 budou domy nabídnuty k prodeji.

Máme před sebou téměř rok práce. Budu moc ráda, když ten rok strávíte s námi. Už teď nebo kdykoli v dalších týdnech a měsících mi pište své dotazy ohledně stavby, určitě vám na všechny odpovím, jak nejdříve budu moci.

Pokud máte otázky k projektu domu, pište klidně už dnes. A příště u budování základů nashle.

autor článku: Monika Kořínková

1 Komentář

Napište komentář

* Povinné údaje