Spotřebitelský úvěr – účelový

Chystáte se na modernizaci, rekonstrukci či údržbu svého domova?

Pak je možné využít ÚČELOVÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Ten je asi nejsilnějším nástrojem všech stavebních spořitelen.

Jedná se o „malé úvěry“ – půjčky do 500.000,-Kč.  Tyto úvěry nevyžadují zajištění nemovitostí a jejich úročení  je  oproti klasickým bezúčelovým spotřebitelským úvěrům velmi dobré. Úrokové sazby se pohybují okolo 5%.

My si dnes projdeme, jak se taková žádost o úvěr na rekonstrukci připravuje a vyřizuje.

Prvním krokem k tomuto typu půjčky  je uzavření stavebního spoření. Tento krok  si vyžaduje prvotní náklad, poplatek za uzavření stavebního spoření a ten většinou odpovídá 1% cílové částky (spořitelny vypisují různé akce na slevy, které vám tento vstupní poplatek  mohou zlevnit). Stejně tak „levnější“ vstup bude mít klient, který má již spoření uzavřené a případně i naspořené nějaké finanční prostředky.

Podmínkou těchto úvěrů je nutnost využít veškeré půjčené peníze účelově pro svou nemovitost a doložit je příslušnými doklady. Doklady musí zpětně odpovídat kalkulaci nákladů z půjčených peněz, neboli odhadovaným nákladům plánované rekonstrukce. Kalkulace nákladů je součástí žádosti o úvěr a musí splňovat účelové užití.

Například: renovace kuchyně může zahrnovat jak stavební úpravy, rozvody elektřiny, vody, plynu, obklady, dlažbu, podlahy, tak i kuchyňskou linku s vestavěnými spotřebiči, stropní světla. Účelový úvěr nelze použít pro koupi volně stojících spotřebičů, lamp, stolu či židlí, apod.

Mezi další obvyklé účely patří například renovace koupelny, výměna oken, dveří balkonu či terasy, vyzdění nebo přestavba bytového jádra, ale i sauna…..

Na počátku všeho je samotná žádost o úvěr, která musí obsahovat již zmiňovanou kalkulaci neboli plán nákladů. Dále doložíte list vlastnictví k rekonstruované nemovitosti, která musí být ve vlastnictví dlužníka neboli žadatele o úvěr nebo osoby jemu blízké (rodiče nebo sourozenec).

Dalším krokem je prokázání bonity dlužníka. Jedná se o prokázání, že příjmy přesahují veškeré náklady klienta. Především musí příjmy dlužníka pokrýt jeho životní minimum (tabulkově určené minimum nákladů na domácnost – například 2 dospělé osoby bez dětí mají životní minimum 8.330,-Kč), dále všechny již vyřízené úvěry a půjčky, leasing, ale i kreditní karty a kontokorenty na běžných účtech, tak i splátky plánovaného úvěru. Příjmy potvrzuje zaměstnavatel průměrem za posledních 12 měsíců a k žádosti se přikládají 2 poslední výplatní pásky. V případě podnikatele se předkládá poslední daňové přiznání.

Pokud je vše v pořádku, nic nebrání odeslání žádosti na vypracování úvěrových smluv.

Zpracované úvěrové smlouvy jsou zaslány na adresu klienta, součástí jsou dispozice na splácení úvěru, většinou povolení k inkasu splátek. Dále žádost o čerpání úvěru a případné splnění dodatečných podmínek, například prohlášení, že plánované rekonstrukce nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášce.  Pokud je vše s ověřenými podpisy v pořádku vráceno do banky, dojde k samotnému čerpání (může být sníženo o poplatek za vyřízení úvěru, ten se odvíjí podle konkrétní banky), tj.  přeposlání půjčených peněz na účet klienta, který je užije na plánovanou rekonstrukci.

Po použití půjčených peněz je nutné vše vydokladovat – to znamená, předložit účelové doklady: smlouva o dílo s příslušným daňovým dokladem – fakturou, účtenky z nákupu materiálu označené razítkem a podpisem.

Těchto malých úvěrů není třeba se bát, jejich vyřízení je poměrně jednoduché a úročení, i bez zajištění nemovitosti, velmi příznivé.

autor článku: Linda Neubauerová

Napište komentář

* Povinné údaje