Příprava před výběrem projektu

projekty

Co je důležité zvážit  před vůbec prvním nahlédnutím do katalogu projektů nebo před domluvou schůzky s projektantem či architektem? Je toho hodně, co můžete připravit již sami doma a ušetřit si tak energii a čas, který byste potřebným  úvahám museli věnovat přímo na schůzce nebo se k nim vracet na základě toho, co uvidíte v katalogové nabídce.

Většina architektů na vaší první schůzce neřeší barvu dlažby v koupelně či umístění lednice v kuchyni. Bavit se s vámi bude o vašem životním stylu, o tom, co máte rádi, jakým způsobem trávíte volný čas, jak vidíte svou budoucnost v osobním a pracovním životě. Dobrý architekt vám bude naslouchat a z indicií, které mu dáte, vytvoří první skici budoucího domu. Je dobré jít na schůzku s ujasněnými představami, které společně doladíte. Přestože se rozhodnete pro katalogový projekt, touto prvotní analýzou si můžete projít samostatně také a  mít tak v ruce představu, podle které se vám vyhovující projekt bude hledat lépe.

Jsou nejméně 4 oblasti, kterým věnujte pozornost ještě před tím, než uděláte první krok. Sedněte si s partnerem a věnujte dostatek času tomu, že prodiskutujete následující:

Lokalita  –  pozemek buď máte již koupený nebo se po něm teprve poohlížíte.

Pozemek máte: vezměte snímek z katastrální mapy,  určete jakým způsobem je pozemek orientován vůči světovým stranám, kde poskytuje dostatek světla a kde je více stinný. Zvažte do jaké míry mohou stávající sousední stavby narušit či omezit užitnost vašeho pozemku, případně jak se vyvarovat tomu, aby se tak v budoucnu stalo. Věnujte svou pozornost výhledům, které pozemek umožňuje a diskutujte, který pohled je zajímavý pro vás a čím. Zjistěte si omezení stanovená zákonnými odstupy a územním plánem a určete si prostor, kde je možné na váš pozemek dům umístit.

Pozemek ještě nevlastníte: zvažte jaký je váš životní styl. Chcete žít ve městě nebo na vesnici? Jaká vzdálenost na dojíždění do zaměstnání či dětí do školy je pro vás přijatelná? Domluvte se, jakou občanskou vybavenost v místě bydliště vyžadujete a bez čeho se obejdete. Nastiňte možnosti do budoucna a alternativy, které může blízká či vzdálenější budoucnost přinést.

Je nespočet proměnných,  které u pozemků zvážit. V budoucích článcích se k nim budeme opětovně vracet a probírat podrobněji. Nejzásadnější je vědět, že pozemek stojí na místě, které považuji za dlouhodobě výhodné a přínosné pro život a že nemá výrazná omezení, která mohou být příčinou obtížného umístění  a využití budoucí stavby.

Funkční uspořádání domu – je to otázka dispozičního řešení, které vychází z vašich individuálních potřeb.

Podívejte se na to, jakým způsobem žijete. Co je vaší prací, jestli pracujete pouze mimo domov nebo si nosíte práci částečně s sebou. Jaké koníčky máte a co k nim potřebujete. Kde uskladníte všechny potřebné věci, které s vaším životním stylem souvisí. Zda často zvete přátele a pořádáte rodinné oslavy, kde se schází hodně lidí u společného stolu. Nebo je pro vás důležité soukromí a  samostatný prostor pro každého člena rodiny.

Určete si priority, které váš dům musí mít. Najděte společné i individuální požadavky, které považujete za zásadní a které korespondují s vaším životním stylem. Není důvod mít velkou sedačku v prostorném obývacím pokoji, když se váš rodinný život odehrává v kuchyni a jídelně. Klidnému posezení u televize můžete vymezit menší prostor a pořídit si veliký stůl do jídelny, která se stane přirozeným srdcem domu.

Finanční rozvaha –  být realistický a objektivní.

Podívejte se na své finanční možnosti – jak ty, které máte v současnosti, tak na realistický výhled do budoucnosti. Koukejte na ně  spíše skeptičtější, bez růžových brýlí. Určete si výši prostředků, které máte nyní a můžete je do svého bydlení investovat, zvažte velikost hypotéky, dobu jejího splácení, výši měsíčních splátek. Nakonec své možnosti snižte o 20%, vytvoříte si tak rezervní fond, který se může v průběhu stavby či pro provoz domu dodatečně hodit. Nebudete pod přílišným tlakem. 

Profese a řemeslníci –  jistě máte v rodině či blízkém okolí lidi, kteří se budou na výstavbě vašeho domu podílet.

Sepište si je všechny na jeden seznam. Pokud máte v rodině šikovného tesaře, bude pro vás jistě logičtější mít na domě klasickou sedlovou střechu místo ploché lité z betonu. Každý raději zadá práci někomu, s kým má osobní zkušenost a své peníze pošle tomu, v koho má důvěru. Zručný truhlář zvládne v domě hodně prvků, které není nutné zadávat jiným dodavatelům a zkušený instalatér si poradí s rozvodem topení, vody i kanalizačních přípojek.

I v případě zadávání domu 1 dodavatelské firmě je možné se na takovýchto subdodávkách domluvit a je dobré vědět v jakém rozsahu je budete chtít realizovat, tak aby se zakomponovaly do projektové dokumentace. Je pravdou, že u katalogových projektů jsou možnosti v tomto směru omezenější, ale i zde se cesty najdou.

Stavba je dlouhodobý časově i finančně náročný projekt. Je skutečně nutné ke stavbě vlastního domu přistupovat zodpovědně jako ke kterémukoli jinému projektu a dobře plánovat. Stavba je poměrně odborně náročná činnost na technologické znalosti a koordinaci jednotlivých profesí. Už jenom vyřízení potřebných formalit pro povolení stavby vám dá zabrat. Proto je dobré zvážit, zda se neobrátit na odborníka, který vám se vším pomůže. Stojí sice peníze, ale ve výsledku dokáže hodně ušetřit –  jak financí, tak času.

Předchozí 4 oblasti jsou jedněmi ze základních témat, o která se projekt domu opírá. O každém z nich by se dalo napsat desítky článků. Postupně se jim v BVK budeme věnovat  a vracet se k nim.

autor článku : Vítězslav Kořínek

Napište komentář

* Povinné údaje