Podle čeho vybírat stavební firmu?

Dnešní článek je o tom, jak vybrat stavební firmu, abychom s ní byli spokojeni.

Zamyslete se, co od stavební firmy očekáváte? Jaké práce chcete, aby provedla a v jakém rozsahu?

 Při výběru firmy je nutné znát přesné zadání zakázky a termín, který chcete dát firmě na její realizaci. Při plánování termínu přihlédněte k objemu stavebních prací, jejich složitosti a pokud nemáte praktické zkušenosti se stavebními realizacemi, zeptejte se na nestranný názor někoho, kdo je má. Porovnáním realizací podobného rozsahu se výrazně přiblížíte reálným možnostem.

Berte také do úvahy roční období, ve kterém chcete realizaci provádět. V zimním období počítejte s vícenáklady na topení. Vše je daleko těžší a nákladnější než v letním období.

 Ne každá firma nabízí  stejné možnosti a složení profesí. Nikdy není jedna firma jako druhá.

Zaměřte se při výběru stavební firmy také na její strukturu. Jsou stavební firmy, které mají svá střediska s vlastními odborníky a zakázku realizují pomocí svých zaměstnanců. Také jsou stavební firmy, které vlastní pouze název firmy a na všechny práce si najímají různá řemesla složená z jednotlivých živnostníků. Nemají žádné nebo velmi omezené zázemí.

Z praxe vím, že je lepší, když má stavební firma své vlastní zaměstnance a své zázemí. U takové firmy máte větší jistotu, že bude spolehlivěji reagovat na případné reklamace a neukončí svou činnost po pár nevydařených akcích.

 Je samozřejmě nemožné se stoprocentní jistotou určit stabilní stavební firmu, která bude fungovat i za několik let, ale právě studiem její struktury se dá do jisté míry zjistit, jak je daná stavební firma silná a jaká je pravděpodobnost, že budete mít možnost se s případnými budoucími reklamacemi mít kam obrátit.

Kritéria výběru

 Stavební firmu je třeba vybírat podle odbornosti, reference (nejlepší doporučení) a podle ceny.

Odbornost

Stavební firma by měla být prověřená od různých výrobců stavebních materiálů, měla by vlastnit certifikáty, oprávnění od živnostenských úřadů  na provádění a oceňování staveb nebo zednickou činnost. Chtějte, aby stavební firma co nejvíce prací na vámi zadané zakázce pokrývala svými kmenovými zaměstnanci. Zajímejte se, jak bude stavební firma postupovat v případě získání zakázky. Chtějte předložit harmonogram prací.

Z těchto maličkostí si uděláte celkový obrázek o odbornosti stavební firmy.

Reference

Nemusí se vždy jednat jen o spolupráci se stavební firmou, můžete si místo ní vybrat i živnostníka (řemeslníka).

Jak získat reference? Samozřejmě se na doporučení ptáme po okolí a nejlépe je získat reference od někoho, komu daná stavební firma (či daný stavař) už nějakou práci prováděla. Dozvíme se, jakým způsobem byly práce prováděny, zda s nimi byl spokojený, jak s ním stavební firma jednala, jestli daná ustanovení vždy dodržela, plnila včas dodávky, atd.

Ptejte se lidí i s odstupem času, jak jsou spokojeni, jak se dílo chová po několika měsících, nebo letech.  Zjistěte, jestli někde nepřišli na něco, co jim stavební firma zatajila.

Cena

Jako poslední kritérium jsem zmínil cenu. Jestliže se vám sejde více nabídek na práce, které požadujete, vždy si musíte porovnat odbornost, reference (doporučení) a teprve poté výslednou cenu. Obecně platí, že ne vždy nejlevnější cena znamená také nejlepší kvalitu a nejlepší provedení. Vždy se především zaměřujte na odbornost stavební firmy, na její reference a teprve poté na cenu.

Proč? Správná stavební firma, která opravdu ví, co je třeba do vašeho projektu zařadit, bude mít cenu pravděpodobně vyšší, protože v ní bude mít zahrnuty všechny práce a nic si dodatečně nepřipočítá. Ovšem stavební firma, která je nesolidní, uvede cenu, která neodpovídá reálným možnostem a v průběhu prací vám bude rozpočet navyšovat, jelikož některé stavební práce provede až po stanovení propočtu, tudíž nebudou v původní cenové nabídce uvedeny. Nakonec zjistíte, že je výsledná cena o mnoho vyšší, než jaká byla konkurenční nabídka.

Proto ještě jednou doporučuji: vybírejte podle odbornosti, doporučení a až poté podle ceny.

 autor článku : Miloslav Čermák

2 Komentáře

  • Dobrý den,
    my jsme začali firmu vybírat z kraje minulého roku a výběr to byl nesnadný. Nakonec jsem se rozhodli pro firmu Loex. Ještě před stavbou jsem začali psát blog v kterém najdete všechny informace ohledně stavby, jejího financování a také firmy Loex. http://datlujeme.cz/category/serialy/hypoteka/

  • Kačabule

    Odpověď Odpovědět 29.11.2017

    My vybírali hlavně podle referencí a také známý nám doporučil firmu dřevostavby my home. Dokonce jsme byli u našeho známého se podívat právě na práci této firmy a byli jsme nadšeni. Takže baráček nám postavila právě tahle firma. Vstřícné a rychlé jednání. Trošku se opozdil termín předání stavby, ale to nám ani nevadilo.

Napište komentář

* Povinné údaje