O vašich naspořených penězích rozhoduje soud

Založili jste stavební spoření na rodné číslo vašeho dítěte s tím, že naspořené peníze váš potomek využije v budoucnu na studia nebo vlastní start do života a zároveň jsou takto spořené peníze konzervativním způsobem, jak si zajistit jakousi finanční rezervu pro celou rodinu? Je to obvyklý a jednoduchý způsob, který používá hodně rodin. A napadlo by vás, že pokud budete chtít smlouvu předčasně ukončit, budete o to muset požádat u soudu?

Proč u soudu?

Nový občanský zákoník totiž znesnadnil cestu rodičů k penězům, které ukládají svým dětem na stavební spoření. Od ledna letošního roku 2014 mohou s penězi nakládat jen se souhlasem opatrovnického soudu.

Takto vypadá znění příslušného paragrafu – Nový občanský zákoník –  § 898

(1) K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.

(2) Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě

a) nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá,

b) zatěžuje majetek jako celek nebo jeho nikoli nepodstatnou část,

c) nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo takový dar, dědictví nebo odkaz odmítá, nebo takový dar nebo dar představující nikoli nepodstatnou část jeho majetku poskytuje, nebo

d) uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo obdobnou, nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu.

(3) K právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží.

Dle jeho znění je dáno jasně najevo, komu peníze, které rodiče nebo prarodiče naspoří na stavební spoření dítěte, patří. A taky to, že s nimi nemohou nakládat dle svého uvážení, ale musí být využity pro dobro dítěte.

I já patřím mezi rodiče, které založili stavební spoření pro své děti s tím, že pokud bude vše „jak má být“, tak naspořené peníze získají, buď na studia, nebo na „rozjezd“ svého samostatného života. Ale pokud by se přihodilo něco nečekaného a nevítaného, je to i pro mne jakási „záloha“ pro rodinu.

A musím říci, že mi přijde opravdu nesmyslné, že třetí strana – soudce, dle svého vědomí a svědomí (protože v zákoně nejsou dané přesné výše a výměry) – má rozhodovat o financích mé rodiny.

Mohu se zlobit, rozčilovat či nad tím kroutit hlavou jak chci, ale nic s tím v této chvíli nenadělám. Pouze doufám, že někdo uzná, že tento postup je opravdu nerozumný a měl by být použit v situacích odůvodněných. Jaká asi bude rychlost vyřízení soudního výkonu při tak obrovském množství, když pomalu každá 6. smlouva je uzavřena na nezletilého?

Dočetla jsem se, že v Brně rodičům řekli, že na vyřízení mají až 2 roky. Kde to jsme? V Pardubicích to v tuto chvíli trvá po podání žádosti cca. 1 měsíc do jednání. Proto se zatím po doručení pravomocného rozhodnutí soudu s nabytím právní moci stíhá 3-měsíční výpovědní lhůta, která je dána Všeobecnými obchodními podmínkami. Ale to jsme teprve na začátku …

Takže jak postupovat, pokud máte uzavřené stavební spoření na nezletilého a chcete ho předčasně ukončit?

Je nutné standardně sepsat výpověď ze stavebního spoření s ověřenými podpisy zákonných zástupců nezletilého. Dále vyplnit „Návrh na udělení souhlasu…..“ (náhled formuláře je zde, pokud budete mít zájem, napište mi a pošlu vám ho emailem).

8.2

K tomuto návrhu se přikládá kopie výpovědi a buď je možné dokumenty zaslat poštou na Okresní opatrovnický soud (příslušný dle trvalého bydliště dítěte) nebo je zanést osobně. Vše si vyhotovujte v kopiích pro sebe a při osobním předání doporučuji si svou kopii nechat datumově označit předání.

Nastává období čekání. V této době pravděpodobně obdržíte potvrzení od spořitelny, že přijala Vaši žádost o výpověď a že nebude akceptována, pokud nebude doručeno pravomocné rozhodnutí soudu s nabytím právní moci. V té době vy čekáte na datum jednání.

Pozor, už do výpovědi je nutné uvést číslo účtu dítěte – pokud Vaše dítě nemá svůj bankovní účet – je nutné ho založit ještě před výpovědí nebo při jejím sepsání. Jinak se připravte na obhajobu využití naspořených peněz… tyto peníze jsou dítěte, takže musí být použity pro něj. Opravdu to neznamená, že mu pořídíte nový koberec nebo okno do dětského pokoje, pokud není jeho majitelem. Finance musí být použity pro jeho potřeby. Vše může soud chtít doložit, případně může použít i sociální pracovnice pro kontrolu.

Soud nařídí jednání a po jeho skončení vydá rozhodnutí – rozhodnutí má lhůtu na odvolání v délce 15 dnů od doručení všem účastníkům soudního řízení, při soudním jednání je možné se lhůty na odvolání vzdát a rozhodnutí je pravomocné doručením rozsudku všem účastníkům soudního řízení. Po uplynutí lhůty pro odvolání musí zákonný zástupce dojít na opatrovnický soud pro označení doložky o nabytí právní moci (zjednodušeně razítko). Zákonný zástupce (nejlépe ve spolupráci s obchodním zástupce dané spořitelny) dodá na ústředí spořitelny ověřenou kopii rozhodnutí opatrovnického soudu s doložkou nabytí právní moci.

A na základě tohoto doručení bude výpověď akceptována a peníze poslány.

Podle odborníků (i dle mého názoru) by mohla tato novelizace některé rodiče v budoucnosti od uzavírání spořících smluv odradit.

Co si o tom myslíte vy?

autor článku : Linda Neubauerová

1 Komentář

  • Dušan

    Odpověď Odpovědět 26.1.2015

    Samé nepravdy, souhlas soudu k nakládání s majetkem dítěte byl zakotven už ve starém občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), konkrétně v § 28, který říkal toto: „Jestliže zákonní zástupci jsou povinni též spravovat majetek těch, které zastupují, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba schválení soudu“. Souhlas soudu tedy musel být i předtím než začal platit nový občanský zákoník. Stavební spořitelna se asi teď probudila a začala to řešit, proto to vypadá jako nějaká novinka. Co je velmi podivné, že do roku 2014 žádný souhlas nepožadovaly, tzn., že, pravděpodobně celou dobu porušovaly zákon a peníze vypláceli neoprávněně, bez soudem schválených souhlasů?
    Jinak nevím kdo vám co nalhal, ale já osobně jsem již 2x žádal soud o souhlas a to v Brně a vše včetně nabytí právní moci trvalo 115 dní, pokud vezmu 90-ti denní výpovědní lhůtu, zas taková prodleva to nebyla, u druhého je nařízeno jednáno za dna dny. Nevím, nic to nestojí a zas takovej problém přesvědčit soud mi nepřišlo, jednání trvalo max. 15 minut, pokud tam jdete s jasnou vizí asi není problém, jediné co je odporné, že Vaše dítě zastupuje jakýsi kdosi, který nezná Vás ani Vaše dítě, naštěstí jsou to jen „uředníci“ ty já nepovažuji za moc vzdělané ve finanční oblasti a tak není problém být chytřejší než oni.

Napište komentář

* Povinné údaje