Nový občanský zákoník – pronajímatel vs. nájemník

Vlastním malý byt v okresním městě, který jsem zdědil před pěti lety po rodičích. Doposud jsem ho pronajímal, avšak změny v novém občanském zákoníku mě upřímně děsí. Připadá mi, že nová ustanovení mě velmi omezují v nakládání s mým majetkem a ztrácím možnosti, jak ho účinně chránit. Jak vnímáte změny ve vztahu pronajímatel vs. nájemník vy?

Monika: Osobně vnímám změny v mnoha ohledech také jako nepříznivé. Některé na mě působí tak, že dávají nesolidním nájemníkům do rukou více možností, jak využívat cizí majetek bez zodpovědnosti za jeho případné zničení. Pravděpodobně díky těmto změnám ubude nabídek nájemního bydlení (majitelé raději byty nepronajmou) a zbylí pronajímatelé si budou moci z nájemníků více vybírat a prověřovat si je u předchozích pronajímatelů, stejně jako je tomu v zahraničí. To vnímám jako pozitivní trend.

Eva: Jsem architekt, tak tyto věci nemám podchycené z praxe a právně, nicméně nějaké nemovitosti pronajímám, a přistupuji k tomu tak, že i za starého systému jsem mohla natrefit na slušného nebo neslušného nájemníka. Nyní je sice těžší se s tím neslušným nějak vyrovnat, a tak asi nezbývá než zvážit rizika a výhody tohoto typu příjmu a podle Vaší nátury se zařídit.

Miloslav: Já vnímám změny v tomto vztahu jako změny ku prospěchu obou stran. Nájemce tímto zákoníkem dostává nově svá práva např. – když nevyužívá byt a přesto za něj platí, nemůže to být důvod ke zrušení nájmu. Pronajímatel má naopak zase nově právo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby. Musí ale dát nájemci dobu na nápravu.

Linda: V tuto chvíli se i já osobně učím orientovat v této oblasti…. nový občanský zákoník, to je studium na dlouhé zimní večery….

Martin:  Nevím, jaké konkrétní změny vás děsí. Myslíte možnost podnajmout byt třetí osobě bez nutnosti oznámit to majiteli nebo máte na mysli možnost v bytě podnikat? Všechno má své pro a své proti. Na druhou stranu, Vy jako majitel teď máte možnost vypovědět např. nájemní smlouvu na dobu neurčitou bez nutnosti obstarat náhradní bydlení, dále už nepotřebujete pro výpověď přivolení soudu apod. – změny, které jsou zase znevýhodňující pro nájemníky. Každá investice s sebou nese určitá rizika. Je tedy na Vás zvážit, zda jsou pro Vás rizika vzhledem k výnosu akceptovatelná. Pokud ne, nemovitost prodejte.

Zuzana: No comment – neznám změny v novém občanském zákoníku na toto téma.

Vítězslav: Některé změny se mi opravdu nelíbí, například pokud bude pronajímatel chtít rekonstruovat již obývaný byt, měl by nájemníkům zajistit náhradní ubytování, případně uhradit výdaje spojené s nutným vyklízením bytu. Dále smí nájemce v bytě podnikat, ačkoli to není součástí nájemní smlouvy. Nájemník může rovněž část bytu dále podnajmout bez souhlasu pronajímatele. Také nemusí  uvádět osobní údaje o lidech, kteří s ním žijí. Dále může nájemník v bytě chovat zvířata i přes nesouhlas majitele bytu. Atd.atd.

Napište komentář

* Povinné údaje