Nejčastější mýty při pronájmu bytu – trvalý pobyt

Vlastníte byt, který pronajímáte? Víte, že od 1. 1. 2014 vešel v platnost nový občanský zákoník, který mnohé změnil?

Neřídíte si náhodou při pronájmu vaší nemovitosti všeobecně zažitými mýty, omyly a polopravdami, které nám na internetu servírují novináři bez zkušeností a základního právního podvědomí?

Pojďme se společně podívat na první mýtus kterým je:

 

TRVALÝ POBYT

„zakazuji vám zřídit si v mém bytě trvalý pobyt (trvalé bydliště)“

 

Možná si i vy do smlouvy necháváte zakomponovat odstavec o zákazu zřízení trvalého pobytu.

 „Řada lidí si myslí, že bez souhlasu pronajímatele bytu nemá na trvalý pobyt nárok. Podle zákona se přitom k němu může přihlásit každý, kdo má uzavřenou řádnou nájemní smlouvu.“

Odstavec ve smlouvě tedy nic neřeší.

Pokud máte strach, že do vašeho bytu vtrhne exekutor a myslíte si, že nepřihlášený nájemník takové riziko nepředstavuje, jste na omylu.

“Místo faktického pobytu je pro účely exekuce stejně důležité jako informace o tom, kde má dlužník trvalou adresu. Exekutor totiž není při provádění soupisu movitých věcí vázán pouze místem trvalého pobytu dlužníka – soupis může provést právě na místě, kde se dlužník fakticky zdržuje.” Tolik citace ze stránek exekutorské komory.

Jak a kde mohu nájemníkovi trvalý pobyt zrušit?

Trvalý pobyt se ruší na magistrátu, na odboru evidence obyvatel a  osobních dokladů.

Žádost o zrušení musí podat oprávněná osoba (majitel nemovitosti, nebo i nájemce s platnou nájemní smlouvou)

Žadatel musí prokázat, že zaniklo užívací právo občana k objektu (byla ukončena nájemní smlouva, nebo prokazatelné doložení, že nájemník už v bytě nebydlí)

Zrušení trvalého bydliště bude vyřízeno ve lhůtě 60 dnů od podání žádosti

Pojďme se na to podívat ještě z druhé strany:

 Jaké výhody přináší nájemníkům trvalý pobyt ve vašem bytě?

s trvalým pobytem mohou nájemníci získat parkovací kartu na “modrou zónu” v Praze,

bez trvalého pobytu jen těžko přihlásí maminka své malé dítě do místní školky,

bez trvalého pobytu v místě bydliště můžete mít i problém při evidenci u některých lékařů,

trvalý pobyt v místě bydliště vám umožní v daném místě volit,

trvalý pobyt v místě bydliště vám zjednoduší např. výměnu ztraceného občanského průkazu

Ať chcete nebo ne, znemožnění trvalého pobytu nájemníkům ve vašem bytě je tak jen mýtus, který se mezi lidmi šíří.

 

autor článku : Martin Tesárek

Napište komentář

* Povinné údaje