Koupě bytu pomocí úvěru ze stavebního spoření – 2.díl

V předchozím článku jsme se rozloučili s hrdinkou našeho příběhu v okamžiku, kdy měla finančním poradcem navrhnutý optimalizovaný model na splácení. A co se děje dál?

4.  Nyní jde do tuhého – zjišťujeme zda mé příjmy pokryjí splátky požadovaného úvěru, ale i předchozí závazky a samozřejmě také „tabulkové“ životní minimum. Toto minimum má každá banka dané, skládá se z „Nákladů na domácnost“ a „ Potřebu pro obživu“. Obě hodnoty závisí na počtu členů v domácnosti. Vzhledem k tomu, že jsem po rozvodu zůstala sama s 3letým synem, musím pokrýt svým příjmem naše náklady, které činí 2.270,-Kč náklady na domácnost a 4.660,-Kč na potřeby na obživu, v součtu tedy 6.930,-Kč.

Příjmy musím nechat potvrdit od zaměstnavatele, započítává se průměrný měsíční příjem za posledních 12 měsíců a přikládají se kopie posledních dvou výplatních pásek. Můj příjem činí 20.500,- Kč průměrného měsíčního příjmu plus 3.000,-Kč alimenty od otce dítěte, které se započítávají také jako příjem. Do nákladů je nutno započítat současnou splátku spotřebitelského úvěru, která činí 1.500,-Kč. Po součtu a odečtu daných podkladů vychází, že bonita je vyhovující – že příjmy jsou dostačující, jak na splátky půjček, tak i živobytí….

5.  Dalším krokem je zajištění půjčky – vzhledem k tomu, že byt je v osobním vlastnictví, je možné ho použít jako zástavu, neboli zajištění úvěru kupovanou nemovitostí. Ale je nutné zjistit hodnotu bytu, nechat zhotovit odhad bytu bankou určeným odhadcem. Vyhotovení odhadu proběhne po osobní schůzce odhadce s prodávajícími, kteří zajistí vstup do bytu k prohlídce a vyhotovení fotografií.  Byt byl oceněn na 1.450.000,-Kč, tzn. že hodnota bytu je nižší nežli kupní cena. I přesto není problém se zástavou. Banka sice půjčí do 80% hodnoty nemovitosti (což je 1.160.000,-), ale ke každé půjčce má 500.000,- bez zajištění. Tím by bylo možné si vzít i půjčku vyšší (Kč 1.660.000,-) než je kupní cena, třeba v kombinaci účelu na koupi a rekonstrukci. Ale tento byt je přímo k nastěhování, rekonstruovat nepotřebuje a je postačující půjčka pouze na koupi (1.500.000,-Kč).

6. Mám připraveny veškeré podklady k žádosti. Po jejím vyplnění musí dojít ke kompletní kontrole všech registrů, kterou banka sama vyhotoví do druhého dne. Zde je vše v pořádku. Poradce zkompletuje žádost o úvěr, která musí obsahovat samotnou žádost, potvrzení příjmu plus poslední dvě výplatní pásky, kontrolu bonity, návrh kupní smlouvy – v tuto chvíli ke schválení úvěru je postačující, ale před čerpáním úvěru bude nutné dodat vyhotovení originálu kupní smlouvy s ověřenými podpisy všech účastníků. Dále vyhotovený originál odhadu nemovitosti, jehož součástí je list vlastnictví a snímek z katastru nemovitostí. Dle nového občanského zákoníku žádost musí obsahovat i osobní údaje zástavců – původních majitelů a předsmluvní informace k úvěru. Takto kompletní složka je zaslána na zpracování.

7.  Po samotném schválení, které může trvat několik dní, v krajním případě i týdnů, mi přijde na kontaktní adresu velká obálka. Tato obsahuje kompletní podklady k podpisům pro úvěr. Úvěrové smlouvy, ve vyhotovení pro každého účastníka úvěru, tedy pro mě a pro banku. Dále návrhy na vklad a zástavní smlouvy, i zde je pro každého jedna, jen jich je více – kupující, prodávající – oba manželé, katastrální úřad a banka. Dále žádost o čerpání úvěru a formulář k povolení inkasa na splátky úvěru. Ověření podpisů na dokumentech, které jsou jen pro banku je postačující jejich poradcem.  Zástavní smlouva pro katastrální úřad a pro banku musí mít úředně ověřené podpisy, ostatní vyhotovení jsou postačující bez ověření.

Podle nového občanského zákoníku se na katastrální úřad zanáší už pouze jedna smlouva s úředně ověřenými podpisy a návrhy na vklad, ostatní smlouvy si  vezmou ostatní účastníci sami (dříve se na katastr nesla všechna vyhotovení a ten je po zavkladování rozeslal účastníkům). Po podání návrhu na vklad a zástavní smlouvy je potřeba nechat vyhotovit nový list vlastnictví, na kterém bude již evidováno číslo jednací. Tento nový list se přikládá ke zpětné obálce do banky jako jeden z podkladů k čerpání. Dalšími jsou zástavní smlouva s úředně ověřenými podpisy, kupní smlouva s úředně ověřenými podpisy, informační formulář INKASA s doplněným číslem bankovního účtu, ze kterého budou probíhat platby, úvěrová smlouva s ověřenými podpisy o poradce banky a stejně tak ověřená žádost o čerpání, kde je doplněn účet bankovního spojení dle kupní smlouvy. Na základě těchto dokumentů, které se odešlou zpět na banku, proběhne čerpání neboli zaplacení kupní ceny.

8. Pokud vše proběhne v pořádku, další krokem je vklad kupní smlouvy na katastrální úřad a tím následné přepsání majitele.

A já jsem majitelkou svého bytu….stěhujeme se …….

autor článku: Linda Neubauerová

1 Komentář

Napište komentář

* Povinné údaje