Je vždy potřeba obalovat dům tepelnou izolací?

Součástí mojí práce je posuzování nemovitostí před koupí. Nedávno jsem se při posuzování rodinného domu setkal s tímto dilematem.

Je vždy potřeba při rekonstrukci obalit dům tepelnou izolací?

U 80 let staré stavby je rozhodování jasné, ale tento dům byl postavený v roce 1997. Tenkrát byly požadavky na úspory energií daleko nižší než v současnosti. Boom izolování staveb začal až po roce 2000. Vyplatí se tedy zaizolovat celý dům nebo je možný i jiný postup?

Vzhledem k tomu, že šlo o posouzení domu před nákupem, bylo nutné vycházet spíše ze zkušeností než z konkrétních výpočtů.

Z dokumentace k domu jsem se dočetl, že roční výdaje za plyn jsou 38 000 Kč – na vytápění a vaření. Z mých zkušeností vím, že v podobně velkém domě s kompletní tepelně izolační fasádou se vydalo za rok za plyn na vytápění a vaření 28 000 Kč. Když počítám s životností fasády 25 let a náklady na provedení předběžným odhadem 400 000 Kč, je návratnost i se zdražováním cen energií velmi blízká životnosti fasády.

V takovém případě nepovažuji za nutné nyní provádět samotnou fasádu, která je ze všech opatření nejnákladnější, ale věnovat se buď místům, která se budou měnit z důvodů opotřebení nebo místům, kde je velmi nízká pracnost při zateplení.

  Navrhuji tato 3 místa k zateplení

  1. Podlaha terasy

Podlahové souvrství je už ve špatném technickém stavu a v rámci jeho výměny se vyplatí i zesílit tepelnou izolaci. Nyní je podlaha terasy jen o několik centimetrů zvýšena oproti podlaze ložnice v patře. Zesílením izolace vznikne schod, který může být pro využívání terasy nepohodlný.

Bude potřeba zvolit kompromisní výšku izolace, aby její příliš velká vrstva neomezila přístup na terasu. (obr 01.)

  1. Okna

Plastová okna v domě jsou jen 17 let stará, ale jejich kování, které by mělo umožnit pohodlné otevírání, je za tu dobu velmi opotřebované. Zároveň plánují budoucí majitelé domu zvětšení některých oken, protože jsou zvyklí na více světla v místnostech. Doporučuji osazení nových oken s trojskly, která budou izolovat daleko lépe a zároveň se omezí jejich rosení.

Jak hluboko osadit nová okna do okenního otvoru?

Ideální je osadit okna co nejblíže líci fasády, aby se omezily tepelné mosty, pokud by se v budoucnu dům přeci jen zateploval. (obr 02.)

  1. Střecha

Dům má dvě plnohodnotná patra a nad nimi nízké prázdné podkroví. Tenká vrstva tepelné izolace je v současnosti jen ve stropě. Prázdné nevyužívané podkroví je ideální prostor pro zateplení střechy. Izolaci je možné položit přímo na strop nebo mezi krokve. (obr 03.)

Obě řešení mají svá pro a proti. Na podlaze bude izolace lépe fungovat, ale podkroví se stane neprůchozím. Mezi krokvemi nebude izolace bránit průchodu, ale samotné krokve vytvoří tepelný most a stejně tak i štítové stěny.

č.01 Vstup na terasu je nyní na stejné úrovni s podlahou. Při položení tepelné izolace vznikne vysoký schod

č. 02 Okna a balkonové dveře vypadají na první pohled dobře, ale kování už je opotřebené

č.03 Podkroví je možné tepelně zaizolovat s minimálními náklady

Fasáda zůstane ušetřena

U novějších rekonstruovaných domů není vždy nutné celou stavbu obalovat polystyrenem, protože samotná fasáda je z celé investice nejdražší. Daleko lepší je zaizolovat jen konstrukce, které se budou při rekonstrukci měnit. V tomto případě terasu a okna. Nebo části domu, kde je zateplení nenáročné, u tohoto posuzovaného domu konkrétně střechu.

Pro zjištění číselných hodnot – do jaké míry se vlastnosti domu s navrženými opatřeními zlepší a jaké konkrétní izolační materiály použít – je potřeba provést tepelně-technický výpočet.

autor článku: Ing. Martin Perlík

Ing. Martin Perlík se specializuje na posuzování domu před  nákupem nebo při zvažování rekonstrukce a na projekty rekonstrukcí rodinných domů. Své zkušenosti sdílí na odborném blogu a v médiích.

 

Napište komentář

* Povinné údaje