Je libo bydlení na lodi? Co na to nový občanský zákoník?

Určitě si dokážete představit, že po přechodnou dobu bydlíte třeba na lodi nebo ve sklepě. Ale natrvalo? A mohou se takové prostory vůbec k bydlení pronajímat?

Do příchodu nového občanského zákoníku bylo oficiálně možné pronajímat k bydlení pouze prostory, které byly zkolaudovány jako obytný prostor. Nyní lze pronájem nabízet i v nebytovém prostoru, který vyhovuje k bydlení. Zákon totiž nově posuzuje prostory jako vyhovující či nevyhovující k bydlení, například podle toho, zda se dá v bytě větrat, svítit a topit. Jednoduše řečeno lze pronajmou či bydlet v jakémkoliv prostoru, který je obyvatelný.

Tato změna se šířeji projevila zejména v právech nájemníků, kteří byli ubytování v tzv. nebytových prostorách. Do té doby bylo totiž podle zákona v podstatě nemyslitelné, aby někdo pronajímal k bydlení jiný, než bytový prostor, v opačných situacích pak v případě sporu soudy nepohlížely na takové bydlení jako na nájem bytu a starý zákoník tak nájemníky z pohledu nájemního práva nechránil.

Bydlet můžete i na lodi

Podle nového občanského zákoníku lze pronajímat trvalejší bydlení například i na lodi či v karavanu. Prostor musí pouze splňovat několik podmínek, které následné pronajímání a bydlení umožňují. Jedná se například o již zmiňované větrání, topení a svícení, dále zde patří také zdravotní nezávadnost prostoru (plísně, druh materiálu apod.) a nezbytné prvky jako záchod a umyvadlo. Tato nová zákonná úprava se však nevztahuje na krátkodobé bydlení, ale pouze na bydlení dlouhodobého charakteru. Pokud si tedy například loď k bydlení na dva týdny pronajme parta přátel, zmíněný zákon o bydlení zde nebude na místě.

Pronájem bytu na papíře

Podle nového občanského zákoníku si můžete pronajmout klidně i byt, který ještě není postavený. „Dříve bylo sporné, zda může byt pronajata věc, která vznikne až v budoucnu. Nový občanský zákoník v tomto přijal změnu a ujasnění s tím, že přímo upravuje tuto možnost. Nájem je tak možný, pokud lze jeho předmět určit dostatečně přesně. Je tedy nově možné pronajmout byt, který se bude teprve stavět,“ vysvětluje právník Petr Novák z Vaše nároky.cz.

Na co máte jako nájemník právo

Když je již pronajat tzv. nebytový prostor k bydlení, má jeho nájemce právo na tzv. nezbytné služby. Nový občanský zákoník tedy umožnuje pronajmout například loď neboli houseboat jako prostor k bydlení, ale s pronájmem jsou spojeny jisté služby, které musí být nájemci zajištěny. Patří mezi ně dodávky tepla a vody, zajištění odvodu odpadních vod, odvoz komunálního odpadu a dokonce zde patří i zajištění rozhlasového a televizního vysílaní. V podstatě by zde mělo spadat i zajištění společných osvětlených prostor, ale ty většinou nejsou s bydlením na lodi spjaty. Pokud tyto služby nejsou poskytnuty, má nájemce dle zákona právo žádat o jejich zavedení. Z tohoto hlediska může mít pronajímání nebytových prostor i svá úskalí.

Nový občanský zákoník tedy vychází vstříc majitelům nemovitostí a objektů, kteří nyní nově mohou pronajímat k dlouhodobému bydlení i prostory dříve nemyslitelné, zároveň však chrání nájemníky tím, že stanovuje majitelům podmínky, za jakých mohou tzv. nebytové prostory pronajímat.

autor článku : Vaše nároky.cz

Napište komentář

* Povinné údaje