Chcete získat peníze na své bydlení? Vsaďte na Zelenou úsporám.

Letošním 1. dubnem bylo odstartováno nové další kolo dotačního programu „Nová zelená úsporám“. Jedná se již o třetí kolo tohoto programu, první proběhlo v letech 2009 – 2012, druhé v loňském roce 2013. Současný program je plánován pro roky 2014 – 2020, kde žádosti o dotaci budou přijímány na základě výzev. Zahájení příjmu žádostí bylo 1.dubna a ukončení bude buď vyčerpáním prostředků – vyhrazeno je 1,9 miliardy korun, nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31.10.2014. Žádosti se podávají pouze elektronicky na adrese www.novazelenausporam.cz.

Co vlastně zelená úsporám je? … Jedná se o ekologický program Ministerstva životního prostředí spravovaný Státním fondem životního prostředí. Poskytuje dotace pro energetické úspory a jeho cílem je napomoci úsporám energie a rozšíření využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných i bytových domech (v přípravě, plánuje se na rok 2015) a veřejných budovách (také v přípravě, zatím bez termínu uskutečnění) – Toť definice.

Jedná se o program, který je zaměřen na úspory energií. Kromě zateplení je možné získat dotaci také na modernizaci vytápění a větrání.

Oblasti podpory Nová zelená úsporám jsou rozděleny do třech sekcí:

  1. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů – tato oblast zahrnuje dotace na zateplení obvodových zdí, sklepu a střechy a také výměnu výplní stavebních otvorů, tedy výměnu oken či dveří. Směrodatný je průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy – měrná roční spotřeba tepla a vytápění po realizaci, součinitel prostupu tepla jednotlivými prvky konstrukce a procentní snížení měrné roční spotřeby tepla oproti původnímu stavu domu.
  2. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností – podpora novostavby rodinného domu v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu – podmínkou dotace bude mimo jiné také instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Při využití této dotace nelze čerpat podporu z dalších oblastí programu.
  3. Efektivní využití zdrojů energie – podpora výměny starých zdrojů tepla za nové – úspornější, ekologičtější – dotaci dostanete na vlastní zdroj tepla, příslušenství a jeho instalaci, jedná se o kotle na biomasu (ruční i automatické), krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem (ruční i automatická dodávka paliva), tepelná čerpadla všech typů, plynové kondenzační kotle, solární systémy pro ohřev teplé vody. Dále tato sekce zahrnuje i instalaci nuceného větrání s rekuperací tepla (je nutné doložit protokol z testu neprůvzdušnosti).

Ať žádáte v oblasti A (zateplení obálky budovy), nebo B (výstavba nízkoenergetických domů, nebo C (modernizace vytápění bez současného zateplení), můžete využít i dotace na odborné posudky a projektové dokumentace a na provedení testu neprůvzdušnosti.

Dotaci je možné čerpat pouze na rodinné domy s vnitřní podlahovou plochou nepřesahující 350 m2 a to i po realizaci podporovaných změn a úprav. Podpora bude poskytnuta pouze na úpravy a opatření, která byla zahájena po 1. lednu 2013.

Podpora je nastavena tak, aby prostředky bylo možné čerpat v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31.12.2014. O dotaci je možné požádat jak před samotnou realizací, tak po ní. Není možné žádat o podporu úprav dokončených ještě před vyhlášením programu.

Bonus 10% navíc získají majitelé rodinných domů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji vzhledem k vysokému zatížení ovzduší oproti ostatním krajům.

Když jsem se do tohoto tématu pouštěla, věděla jsem, že bude zajímavé na vyhledávání informací. Jsem moc překvapena, co vše se dá o programu najít. Existují různé webové stránky, které jsou velmi přehledné a věcné. Ale asi nejvíce potřebných informací a stejně tak odkazů na dokumenty a formuláře najdeme na www.novazelenausporam.cz , www.zelenausporam.cz a www.jaknazelenou.cz.

Pokud chcete vylepšit své bydlení a využít státních prostředků, je teď ten správný čas. A neváhejte, pokud budou prostředky vyčerpány, na opozdilce se nedostane.

Autor článku: Linda Neubauerová

Napište komentář

* Povinné údaje